בקשת אוכל

נושאי משנה: סעודה

השאלה

האם מותר לילד לבקש מילד אחר בבית הספר אוכל?

תשובה בוידאו

חזור