כוונה בפסוק הראשון של קריאת שמע

השאלה

בחינוך תלמידי יסודי [ כיתה ד] לקיום כוונה בפסוק הראשון של קריאת שמע. האם אפשר להסתפק בהסברו של רש

תשובה בוידאו

חזור