עניין כנסת ישראל והשכינה

השאלה

שלום לכבוד מורינו הרב שליט

תשובה בוידאו

חזור