מפעל לסכיני גילוח

נושאי משנה: דינים

השאלה

האם ליהודי מותר לעבוד במפעל לייצור סכיני גילוח או שמא יש כאן מסייע בדבר עוברי עבירה?

תשובה בוידאו

חזור