פרשת שבוע

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

בעיית הרווקות המאוחרת-מחקרים טוענים שבמדינת ישראל חיים כיום למעלה ממליון!!! רווקים ורווקות פנויים ופנויות (בגילאים 60-22). טובי הפסיכולוגים נותנים סיב...

המשך קריאה: פרשת חיי שרה
אותה הוכחת ליצחק

אותה הוכחת ליצחק

פירש"י, ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם ולשון הוכחת ביררת. ואם תאמר, היאך ניחש אליעזר עבד אברהם. ותרצו התוס' שלא נתן הנזמים ת...

המשך קריאה: אותה הוכחת ליצחק
ומי אורה של ירושלים?

ומי אורה של ירושלים?

על הפסוק: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל", דורשים חז'ל [1] : 'ואברהם זקן וה' ברך את אברהם', אברהם היה מברך את הכל שנאמר 'ונברכו בך', מי ברך...

המשך קריאה: ומי אורה של ירושלים?
מאה עשרים ושבע שנים שני חיי שרה

מאה עשרים ושבע שנים שני חיי שרה

המדרש אומר שאסתר זכתה למלוך על מאה עשרים ושבע מדינות בגלל שסבתה שרה אימנו חיתה מאה עשרים ושבע שנים. ולכאורה הדבר לא מובן. וכי בגלל שאדם חי תקופת שנים...

המשך קריאה: מאה עשרים ושבע שנים שני חיי שרה
כי יקח איש אישה

כי יקח איש אישה

אומרת המשנה בתחילת מסכת קידושין: "האשה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף בשטר ובביאה וכו'. ובגמרא שם: משום דקא בעי למתני כסף, וכס...

המשך קריאה: כי יקח איש אישה
יחסי יצחק ורבקה- בין פרשנות לפרשנות

יחסי יצחק ורבקה- בין פרשנות לפרשנות

"ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל. ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד הוא אדוני, ותקח הצעיף ותתכס" (כד, סד-סה).

המשך קריאה: יחסי יצחק ורבקה- בין פרשנות לפרשנות
פנינים לפרשת ''חיי שרה''

פנינים לפרשת ''חיי שרה''

חיי עולם "לספד לשרה ולבכתה" אמרו חז'ל: "צדיקים במיתתם קרויים חיים" (ברכות יח, א) על כן קראו לפרשיות התורה העוסקות במיתת צדיקים בשם חיים: הפרשה העוסקת...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''חיי שרה''
קניין מערת המכפלה

קניין מערת המכפלה

...

המשך קריאה: קניין מערת המכפלה
שיחתן של עבדי אבות

שיחתן של עבדי אבות

עבד אברהם עומד לפני משפחת רבקה ומספר את השליחות שעליו לבצע. הוא אינו מחסיר מאומה ומספר גם על בקשתו מה' שיקרה לו את הנערה הנכונה, הנערה שיאמר לה השקיני...

המשך קריאה: שיחתן של עבדי אבות
''ומי אורה של ירושלים?'' - לפרשת חיי שרה

''ומי אורה של ירושלים?'' - לפרשת חיי שרה

על הפסוק: "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל", דורשים חז'ל [1] : 'ואברהם זקן וה' ברך את אברהם', אברהם היה מברך את הכל שנאמר 'ונברכו בך', מי ברך...

המשך קריאה: ''ומי אורה של ירושלים?'' - לפרשת חיי שרה