פרשת שבוע

מצוות הכנסת אורחים, הרב ראובן הילר, לפרשת וירא

מצוות הכנסת אורחים, הרב ראובן הילר, לפרשת וירא

בתשובה לכך נלמד על שני סוגים של מכניסי אורחים, אברהם אבינו ובן אחיו לוט וננסה לנתח ההבדלים בניהם. התורה מספרת על ביקורם של המלאכים שלפני כן היו אצל אב...

המשך קריאה: מצוות הכנסת אורחים, הרב ראובן הילר, לפרשת וירא
הרהורים על העקידה צבי קפלן

הרהורים על העקידה צבי קפלן

העקדה עומדת לדורות. "ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח". כך אנו מתחננים מדור לדור, בלשון זו ובלשונות אחרים, בצורות שונות ובסג...

המשך קריאה: הרהורים על העקידה צבי קפלן
פנינים לפרשת וירא

פנינים לפרשת וירא

מצווה אקטיבית

המשך קריאה: פנינים לפרשת וירא
פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

מה בפרשה נשיא אלהים יש סוגי מובילים ומנהלים שונים. פרופסור יצחק אדיג'ס שנחשב אחד ממובילי תחום הייעוץ הארגוני קטלג סוגי ניהול שונים: תכליתי - יצרן תוצא...

המשך קריאה: פרשת חיי שרה
''אותה הוכחת ליצחק''

''אותה הוכחת ליצחק''

"אותה הוכחת ליצחק" פירש"י, ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם ולשון הוכחת ביררת. ואם תאמר, היאך ניחש אליעזר עבד אברהם. ותרצו התו...

המשך קריאה: ''אותה הוכחת ליצחק''
לפרשת חיי שרה

לפרשת חיי שרה

בפרשתנו, לאחר שדאג להשיא את בנו, כדי להבטיח את המשכת התולדות, מפנה אברהם את הזירה לבנו ליצחק. בסוף הפרשה, לפני הבאת שושלתו של ישמעאל, אומרת לנו התורה:...

המשך קריאה: לפרשת חיי שרה
חיי שרה

חיי שרה

פרשת חיי שרה: בשתי פרשיות בתורה מופיעה המילה "חיים":"חיי שרה" ו-"ויחי" ובשתיהן מסופר על מוות- אצלנו מסתלקים אברהם ושרה, אבות האומה, וב"ויחי" יעקב ובני...

המשך קריאה: חיי שרה

"צדיקים במיתתם קרואים חיים"

"צדיקים במיתתם קרואים חיים" הרב שמואל בירנבוים לפרשת חיי שרה בשתי פרשיות בתורה מופיעה המילה "חיים":"חיי שרה" ו-"ויחי" ובשתיהן מסופר על מוות- אצלנו מסת...

המשך קריאה: "צדיקים במיתתם קרואים חיים"

"צדיקים במיתתם קרואים חיים"

בשתי פרשיות בתורה מופיעה המילה "חיים":"חיי שרה" ו-"ויחי" ובשתיהן מסופר על מוות- אצלנו מסתלקים אברהם ושרה, אבות האומה, וב"ויחי" יעקב ובניו. הדבר מזכיר...

המשך קריאה: "צדיקים במיתתם קרואים חיים"

"צדיקים במיתתם קרואים חיים"

פרשתנו פותחת בהלווייתה של שרה ומסתיימת בהלווייתו של אברהם אבינו. בהלוויית שרה ישנן הפתעות רבות- "ויבוא אברהם..."- אברהם מגיע, ואילו שני בני אברהם נעדר...

המשך קריאה: "צדיקים במיתתם קרואים חיים"