פרשת שבוע

פרשת 'וירא'

פרשת 'וירא'

תחילתה של פרשת 'וירא' בסיפור בשתי מערכות. עוברי אורח מזדמנים במקומו של אברהם ובסדום. ההתנהגות השונה שבשני מקרים אלה יוצרת קונטרסט מוסרי המהווה רקע ללי...

המשך קריאה: פרשת 'וירא'
מוסר אוניברסלי לעומת צו ה'

מוסר אוניברסלי לעומת צו ה'

מאז המאה התשע-עשרה, אחד הנושאים המרכזיים שבהם מתבטא הניגוד בין השקפת עולם אורתודוקסית לבין ההשקפות האחרות (רפורמית, חילונית וכו') הוא הזיקה בין יהדות...

המשך קריאה: מוסר אוניברסלי לעומת צו ה'
פנינים לפרשת וירא

פנינים לפרשת וירא

מצווה אקטיבית

המשך קריאה: פנינים לפרשת וירא
הכנסת אורחים ממידותיו של אברהם

הכנסת אורחים ממידותיו של אברהם

בתחילת פרשתנו מתגלה אברהם אבינו בשיא גדולתו. לאחר שמל את עצמו ואת בני ביתו, זוכה אברהם לביקור חולים מאת הקב'ה בעצמו וכפי שמביא רש"י את המדרש: "ובא הקב...

המשך קריאה: הכנסת אורחים ממידותיו של אברהם
לעשות צדקה ומשפט

לעשות צדקה ומשפט


המשך קריאה: לעשות צדקה ומשפט
''גרש את האמה הזאת ואת בנה''

''גרש את האמה הזאת ואת בנה''

אחת התוצאות של לידת יצחק היא גירושם של הגר וישמעאל, שהיווה את אחד הניסיונות של אברהם אבינו.

המשך קריאה: ''גרש את האמה הזאת ואת בנה''
הרהורים על העקידה

הרהורים על העקידה

העקדה עומדת לדורות. "ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח". כך אנו מתחננים מדור לדור, בלשון זו ובלשונות אחרים, בצורות שונות ובסג...

המשך קריאה: הרהורים על העקידה
''וירא בשכינה, וירא במלאכים'' - לפרשת וירא

''וירא בשכינה, וירא במלאכים'' - לפרשת וירא

פתיחת הפרשה מתארת את התגלות ה' לאברהם [1] : וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום. וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ ל...

המשך קריאה: ''וירא בשכינה, וירא במלאכים'' - לפרשת וירא
מעשה אבות סימן לבנים

מעשה אבות סימן לבנים

אחת הפרשיות המרכזיות בתורה, בתפילה ובתולדות עם ישראל, היא פרשת העקידה "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על...

המשך קריאה: מעשה אבות סימן לבנים
והנה שלשה אנשים

והנה שלשה אנשים

והנה שלשה אנשים (א) וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היו?ם: (ב) ו?ישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וי...

המשך קריאה: והנה שלשה אנשים