פרשת שבוע

כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב

כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב

שתי משאלות היו לאברהם אבינו אל הקב'ה בבואו לארץ. בקשה שלא יהיה ערירי, שיהיה לו זרע "מה תתן לי ואנכי הולך ערירי... הן לי לא נתת זרע" (בראשית טו, ב-ג) ו...

המשך קריאה: כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב
מדוע מזכירים את בני ר' פפא בסיום מסכת - לפרשת לך לך

מדוע מזכירים את בני ר' פפא בסיום מסכת - לפרשת לך לך

בסיום מסכת אנו מזכירים את עשרת בניו של ר' פפא. במה זכה ר' פפא לכך< נאמרו בענין זה הסברים שונים, ועדיין נראה שהניחו לנו בקעה להתגדר בה. הגמ' אומרת [1]...

המשך קריאה: מדוע מזכירים את בני ר' פפא בסיום מסכת - לפרשת לך לך
מה בין ציונות מגשימה לבין ציונות רעיונית

מה בין ציונות מגשימה לבין ציונות רעיונית


המשך קריאה: מה בין ציונות מגשימה לבין ציונות רעיונית
במה אדע כי אירשנה

במה אדע כי אירשנה

...

המשך קריאה: במה אדע כי אירשנה
אברהם והגר

אברהם והגר


המשך קריאה: אברהם והגר
פרשת לך לך

פרשת לך לך

לך לך מארצך וממולדתך בבראשית פרק י"ב פסוק א' נאמר: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". מהי ארצו ומולדתו של אברם? ראב"...

המשך קריאה: פרשת לך לך
פרשת לך לך

פרשת לך לך

בפרשת לך לך מועמדים אנו בפני פרדוקס מקראי: פרדוקס האוניברסליזם והייחודיות. התורה מלמדת אותנו את המונותיאיזם, את האמונה באל אחד, בורא שמים וארץ, שמלכות...

המשך קריאה: פרשת לך לך
אברהם ושרה

אברהם ושרה

לאחר שהפרשיות הקודמות דברו על ההסטוריה הכללית של העולם, עוברת התורה לספר לנו על ההסטוריה של הווצרותו של עם ישראל

המשך קריאה: אברהם ושרה
דע מאין באת ולאן אתה הולך

דע מאין באת ולאן אתה הולך

פרשתנו מתחילה בפסוק "ויאמר ד' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". מכאן אנו מבינים שאין אברהם אבינו יודע לאן מועדות פניו ואם הוא...

המשך קריאה: דע מאין באת ולאן אתה הולך
ארץ יעוד ולא מקלט

ארץ יעוד ולא מקלט

אין אברהם, כפרט, זקוק לארץ, רק לחבל אדמה. ובכל זאת ה' הבטיח לו ארץ, והסבה לכך, משום שהוא נועד להיות אבי האומה היהודית. לכן חשיבות גדולה נודעת לטיבה של...

המשך קריאה: ארץ יעוד ולא מקלט