פרשת שבוע

הסולם

הסולם

מהי הדרך הטובה ביותר להגיע לשמים לחצות כביש סואן? לקיים איזו מצווה מיוחדת או אולי להציל אלף בני-אדם בפרשת השבוע אפשר למצוא תשובה טובה לשאלה. בפרשה אנו...

המשך קריאה: הסולם
לקראת פרשת

לקראת פרשת "ויצא" תש"ע

פרשת "ויצא": א. חידושו של הפסוק הפותח- לבאור דברי רש"י : בדברינו לפרשת "תולדות" הארכנו בבאור דרכו של רש"י (בניגוד לרמב"ן) למהלך הכללי של הספר, ובעיקר...

המשך קריאה: לקראת פרשת "ויצא" תש"ע
לקראת פרשת

לקראת פרשת "ויצא" תש"ע

לתלמידינו וידידינו היקרים שלום רב! השנה, כידוע, איני עובד בישיבה ועל כן יש להתעדכן באתר הישיבה, כדי לדעת על הנעשה בה, וישנה עשייה רבה. אך מוצא אני לנכ...

המשך קריאה: לקראת פרשת "ויצא" תש"ע
פרשת ויצא

פרשת ויצא

נבואה בחלום בחוץ לארץ, והכל אחר הכוונה... הפעם, נעסוק בהסבר חסידי מתוך הספר " שם משמואל " (ש' תרע"ב). זו חסידות למדנית מאד ומעמיקה, והכותב בנו של האדמ...

המשך קריאה: פרשת ויצא
תפילת ערבית וקישורה לשמירת ארץ ישראל

תפילת ערבית וקישורה לשמירת ארץ ישראל

יעקב אבינו, בפרשתנו, מתקן את תפילת ערבית. כך לומד הירושלמי במסכת ברכות (פ"ד ה"א) מלשון הכתוב: "ויפגע במקום" – אין פגיעה אלא תפילה. שיתוף הלשונות פגיעה...

המשך קריאה: תפילת ערבית וקישורה לשמירת ארץ ישראל
תעוזה של מנהיג ''ולא האמין ולא עלה''

תעוזה של מנהיג ''ולא האמין ולא עלה''

לאחר חלום הסולם מתעורר יעקב ומגיב "אכן יש ד' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" (בראשית כ"ח טז) ומיד אחר כך מוסיפה התורה "ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה " (שם י...

המשך קריאה: תעוזה של מנהיג ''ולא האמין ולא עלה''
האמצעים והתכלית

האמצעים והתכלית

ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה [1] .

המשך קריאה: האמצעים והתכלית
לפרשת ויצא

לפרשת ויצא

פרשתנו מהווה את מוקד המפגש שבין לבן לישראל, עליו נאמר בהגדה של פסח: "צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש ל...

המשך קריאה: לפרשת ויצא
בית אלקים ושער השמים

בית אלקים ושער השמים

פרשת השבוע ממשיכה את סיומה של הפרשה הקודמת בה צווה יעקב ללכת פדנה ארם. גם הפטרת השבת פותחת בתיאור זה של יציאתו של יעקב באמרה: "ויברח יעקב שדה ארם ויעב...

המשך קריאה: בית אלקים ושער השמים
קשוט עצמך תחלה

קשוט עצמך תחלה

"ויאמר להם אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו... ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו" לפי שראה אותם רובצים כסבור שרוצים לאסוף המקנ...

המשך קריאה: קשוט עצמך תחלה