פרשת שבוע

שרה מוסרת את נפשה

שרה מוסרת את נפשה

"ויהיו חיי שרה . . ." רש"י מפרש, מדוע נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק? לפי שעל ידי בשורת העקידה, שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט ,פרחה נשמתה ממנה ומתה. בפ...

המשך קריאה: שרה מוסרת את נפשה
ואלה תולדות

ואלה תולדות

בפרשתנו מופיע אחד העניינים המרכזיים להבנת כוונת הסיפור המקראי. ידוע הכלל המסורתי שלפיו כל פרשה נקראת על שם אחת המילים או צירופי מילים המשמעותיים הראשו...

המשך קריאה: ואלה תולדות
יעקב ועשו, הרוח הנבנית על גבי החומר

יעקב ועשו, הרוח הנבנית על גבי החומר

דרישת ד' ע"י רבקה והתוודעותה אל התוכן הפנימי של התרוצצות הבנים מובילות לבירור האלוקי, שקיימת מערכת יחסים צמודה והפוכה בין יעקב לבין עשו - "ולאום מלאום...

המשך קריאה: יעקב ועשו, הרוח הנבנית על גבי החומר
טעמים לשוני במידת האבות

טעמים לשוני במידת האבות

והנה אין ספק שמדותיהם של האבות ע"ה בידיהם היו, ויכלו לפעול עמהם כרצונם ואם כך צריך להבין מדוע יצחק אבינו לא המשיך את דרכו של אביו שהיא מידת החסד אלא פ...

המשך קריאה: טעמים לשוני במידת האבות
הקול קול יעקב והידים ידי עשו

הקול קול יעקב והידים ידי עשו

כאשר אנו מתבוננים בהפטרת השבת, שוב נראה כי הקשר בינה לפרשה הינו שטחי, משום שפס' אחדים ממנה מזכירים את הפרשה, בכך שאומר הנביא: "הלא אח עשו ליעקב נאם ד'...

המשך קריאה: הקול קול יעקב והידים ידי עשו
הבכורה .

הבכורה .

בפרשת מכירת הבכורה

המשך קריאה: הבכורה .
לדמותו של אברהם אבינו

לדמותו של אברהם אבינו

בפרשת השבוע נאמר ליצחק שישאר בארץ והקב'ה ישמור עליו בזכות אברהם [1] :

המשך קריאה: לדמותו של אברהם אבינו
פנינים לפרשת ''תולדות''

פנינים לפרשת ''תולדות''

ושננתם לבניך "ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" התורה קובעת שני דברים. האחד: "יצחק בן אברהם" – יצחק הוא בנו של אברהם מן הבחינה הביולוגית....

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''תולדות''
זעקת סדום ועמורה ותפילתם של צדיקים

זעקת סדום ועמורה ותפילתם של צדיקים

הקב'ה גזר על תושבי סדום שיאבדו מן העולם. ובכל זאת אילו היו נמצאים בערים אלו אפילו רק עשרה צדיקים, כבר היה נושא הקב'ה לכל המקום בעבורם "לא אשחית בעבור...

המשך קריאה: זעקת סדום ועמורה ותפילתם של צדיקים
יצחק יעקב ועשיו הרב ישראל רוזנברג

יצחק יעקב ועשיו הרב ישראל רוזנברג

בפרק כה פסוק כז נאמר: "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים" ההקבלה בין עשו ויעקב אומרת כמו שאיש שדה הפוך מיושב אהלים כך...

המשך קריאה: יצחק יעקב ועשיו הרב ישראל רוזנברג