פרשת שבוע

פרשת תולדות תש

פרשת תולדות תש"ע

בס"ד לקראת פרשת "תולדות" תש"ע לרפואת דבורה עמליה בת רחל צילה תלמידינו וכל ידידינו היקרים שלום וברכה! חודש חדש בפתח, ובשבת זו חוגגים ברחבי הארץ את שבת...

המשך קריאה: פרשת תולדות תש"ע
פנינים לפרשת ''תולדות''

פנינים לפרשת ''תולדות''

החשובה שבמידות "ויעקב איש תם ישב אהלים" ביעקב אבינו היו, בוודאי, מעלות טובות רבות. מכולן, בחרה התורה, לציין בפנינו דווקא את מידת התום, היושר. מכאן למד...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''תולדות''
פנינים לפרשת ''תולדות''

פנינים לפרשת ''תולדות''

החשובה שבמידות "ויעקב איש תם ישב אהלים" ביעקב אבינו היו, בוודאי, מעלות טובות רבות. מכולן, בחרה התורה, לציין בפנינו דווקא את מידת התום, היושר. מכאן למד...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''תולדות''
לדמותו של אברהם אבינו

לדמותו של אברהם אבינו

בפרשת השבוע נאמר ליצחק שישאר בארץ והקב'ה ישמור עליו בזכות אברהם [1] : עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי. הפירוט הרב של דברים אותם...

המשך קריאה: לדמותו של אברהם אבינו
לדמותו של אברהם אבינו

לדמותו של אברהם אבינו

בפרשת השבוע נאמר ליצחק שישאר בארץ והקב'ה ישמור עליו בזכות אברהם [1] : עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי. הפירוט הרב של דברים אותם...

המשך קריאה: לדמותו של אברהם אבינו
יצחק יעקב ועשיו

יצחק יעקב ועשיו

בפרק כה פסוק כז נאמר: "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים" ההקבלה בין עשו ויעקב אומרת כמו שאיש שדה הפוך מיושב אהלים כך...

המשך קריאה: יצחק יעקב ועשיו
ויבז עשו את הבכ?רה

ויבז עשו את הבכ?רה

(כט) ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף: (ל) ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום: (לא) ויאמר יעקב מכרה...

המשך קריאה: ויבז עשו את הבכ?רה
פנינים לפרשת ''תולדות''

פנינים לפרשת ''תולדות''

החשובה שבמידות "ויעקב איש תם ישב אהלים" ביעקב אבינו היו, בוודאי, מעלות טובות רבות. מכולן, בחרה התורה, לציין בפנינו דווקא את מידת התום, היושר. מכאן למד...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''תולדות''
חנוך לנער על פי דרכו

חנוך לנער על פי דרכו

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" (כ"ה, כ"ח). רש"י פי' עפ"י חז'ל: "בפיו של עשו, שהיה צד אותו ומרמהו בדברים". לעיל נאמר ברש"י שהיה שואל אותו איך מעשרים א...

המשך קריאה: חנוך לנער על פי דרכו
גבורה יהודית

גבורה יהודית

יצחק אבינו המסמל את הגבורה, השרה ביהודים תחושת ביטחון והיווה דמות להתחקות אחריה.זאת אנו רואים כאשר הלך עם אברהם אביו ולא ירא כלל מהמחשבה שעוד מספר רגע...

המשך קריאה: גבורה יהודית