פרשת שבוע

חובתנו על ארץ ישראל

חובתנו על ארץ ישראל

היסוד של הצידוק המוסרי שלנו להגן על עצמנו בהיותנו יושבים בארץ, הוא ההכרה בכך שארץ ישראל היא שלנו. שהרי אם הארץ איננה שלנו, ואין אנו כאן אלא עם של שודד...

המשך קריאה: חובתנו על ארץ ישראל
תורה ושירה

תורה ושירה

אנו לקראת סיומם של החגים, אך מיד אנו פותחים בהתחלה חדשה. ובעצם, כבר בשמחת תורה אנו פותחים מחדש בקריאת התורה מבראשית. אך המצווה איננה רק לקרוא מחדש, אל...

המשך קריאה: תורה ושירה
מי הקשיב לנאומו של ראש הממשלה באו

מי הקשיב לנאומו של ראש הממשלה באו"ם?

מי הקשיב לנאומו של ראש הממשלה באו"ם? פרשה ומשמעותה לדורינו הרב ראובן הילר פרשת נח בסעודת השבת, שרים אנו את אחד הפיוטים היפים שחיבר רבי יהודה הלוי שהפז...

המשך קריאה: מי הקשיב לנאומו של ראש הממשלה באו"ם?
תיבת נח - מודל התנהגות בעת סערה

תיבת נח - מודל התנהגות בעת סערה

חטאי האדם והשחתת דרכו גרמו להבאת המבול לעולם. רק נח ומשפחתו זכו להינצל, ועימם נציגים של מיני בעלי החיים השונים. כולם נכנסו אל התיבה, שסגרה עליהם מפני...

המשך קריאה: תיבת נח - מודל התנהגות בעת סערה
פרשת השבוע - נח

פרשת השבוע - נח

פרשת נח, כיצד מתווכחים?! במשטר הדמוקראטי הנהוג במדינת ישראל, זכות הויכוח והבעת עמדות שונות מדעת השלטון נחשבת כזכות בסיסית. הנחיצות בתרבות ויכוח נכונה...

המשך קריאה: פרשת השבוע - נח
פרשת נח

פרשת נח

פרשת נח, כיצד מתווכחים?! במשטר הדמוקראטי הנהוג במדינת ישראל, זכות הויכוח והבעת עמדות שונות מדעת השלטון נחשבת כזכות בסיסית. הנחיצות בתרבות ויכוח נכונה...

המשך קריאה: פרשת נח
לפרשת נח

לפרשת נח

א. בשר ונפש: אירוסין ונישואין (לימוד המשך מפרשת בראשית לפרשת נח) בשבת שעברה, בפרשת בראשית קראנו: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר...

המשך קריאה: לפרשת נח
תיבת נח - מודל התנהגות בעת סערה - לפרשת נח הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

תיבת נח - מודל התנהגות בעת סערה - לפרשת נח הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

חטאי האדם והשחתת דרכו גרמו להבאת המבול לעולם. רק נח ומשפחתו זכו להינצל, ועימם נציגים של מיני בעלי החיים השונים. כולם נכנסו אל התיבה, שסגרה עליהם מפני...

המשך קריאה: תיבת נח - מודל התנהגות בעת סערה - לפרשת נח הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
''אחרי המבול'' - לפרשת נח

''אחרי המבול'' - לפרשת נח

בשנה זו נשתדל לעסוק במדרש הראשון בכל פרשה. במדרש הראשון לפרשת נח עסקנו בשיחה "צדיק יסוד עולם" (תשס"ג), ובשנה זו נעסוק במדרש הבא.

המשך קריאה: ''אחרי המבול'' - לפרשת נח
חטאו של דור הפלגה; על גאווה וענווה

חטאו של דור הפלגה; על גאווה וענווה

אמר רבי שמעון עיקר שכינה בתחתונים היתה שנאמר וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן (בראשית ג), בא אדם וחטא נסתלקה מן הארץ לשמים, עמד קין והרג את אחיו נסתלק...

המשך קריאה: חטאו של דור הפלגה; על גאווה וענווה