האזינו

לעשות חשבון נפש כאן ועכשיו

לעשות חשבון נפש כאן ועכשיו

לעשות חשבון נפש כאן ועכשיו עוד שנה, עוד סבב, והנה אנחנו מגיעים לסיומם של חמשת חומשי התורה שקיבל משה רבנו בסיני. בסופה של פרשת השבוע, הקב'ה מצווה על מש...

המשך קריאה: לעשות חשבון נפש כאן ועכשיו
על הדין על האמת ועל השלום

על הדין על האמת ועל השלום

השנה אנו קוראים את פרשת האזינו בשבת שבין יום הכיפורים לסוכות, ומעיון בהם נוכל לראות איך הפרשה מחברת את הימים הנוראים לחג הסכת. יום כיפור הינו בחינת הח...

המשך קריאה: על הדין על האמת ועל השלום
וכיפר אדמתו עמו

וכיפר אדמתו עמו

פרשתנו הינה בעצם אחד השלבים האחרונים בשירת חייו של משרע"ה, בחזון המגלם בתוכו את כל התפתחות ההסתוריה של עם ישראל עד אחרית הימים, "לו חכמו ישכילו זאת יב...

המשך קריאה: וכיפר אדמתו עמו
שירת האזינו

שירת האזינו

על שירת האזינו אומר הכתוב שמטרתה היא כדי שתהיה לע?ד בבני ישראל (לא, יד-ל). יודע הקב'ה שעם ישראל יחטא ויבואו עליו צרות רבות ורעות, ולכן אומר הקב'ה "והי...

המשך קריאה: שירת האזינו
יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי, כשעיר?ם עלי דשא וכרביבים עלי עשב

יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי, כשעיר?ם עלי דשא וכרביבים עלי עשב

'שירת האזינו', כשאר השירות במקרא, כתובה בסגנון מליצי וערוכה בתקבולות. יש הרואים בתקבולות חזרות במילים שונות על רעיון אחד. אכן יש מהסבורים כך שרואים גם...

המשך קריאה: יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי, כשעיר?ם עלי דשא וכרביבים עלי עשב
פנינים לפרשת ''האזינו''

פנינים לפרשת ''האזינו''


המשך קריאה: פנינים לפרשת ''האזינו''
מהן תוצאות ההגרלה? - לפרשת האזינו

מהן תוצאות ההגרלה? - לפרשת האזינו

בפרשת השבוע מתואר הקשר בין ישראל לקב"ה בביטוי מיוחד [1] : כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. חז'ל במדרש עומדים על ביטוי זה, ומדבריהם עולה יסוד חשוב הנוגע ל...

המשך קריאה: מהן תוצאות ההגרלה? - לפרשת האזינו
''זכור ימות עולם'' - לפרשת האזינו

''זכור ימות עולם'' - לפרשת האזינו

בתחילת שירת האזינו מופיע ציווי מיוחד של זכירה [1] : < זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. ננסה להבין עניינו של ציווי זה....

המשך קריאה: ''זכור ימות עולם'' - לפרשת האזינו