וילך

תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה

תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה

ימי הסליחות והרחמים, בצד הצורך לתשובה, מעלים מדי שנה את השאלה מהי תשובה . האם תשובה היא אמירת וידוי על חטאים ועוונות חרטה וקבלה לעתיד, כפי שמתאר אותה...

המשך קריאה: תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה
חודש תשרי ופרשת וילך

חודש תשרי ופרשת וילך

"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" ( דברים ל"א – א' ) . לדברי רבי אברהם אבן עזרא : הלך משה ביום שמלאו לו מאה ועשרים שנה לכל שבט ושבט כדי להפר...

המשך קריאה: חודש תשרי ופרשת וילך
תשובת הפרט אל הכלל

תשובת הפרט אל הכלל

השבת אנו נמצאים ב"שבת שובה" בה אנו קוראים השנה את פרשת "וילך" בה נפרד בעצם משה מעם ישראל ומבטיח להם הצלחה בדרך בה ילכו תחת השגחתו של הקב'ה ותחת הנהגתו...

המשך קריאה: תשובת הפרט אל הכלל
מעמד הקהל

מעמד הקהל

לאחר כריתת הברית של הפרשה הקודמת "אתם נצבים היום כלכם", מוסיפה התורה מצוה מעשית שהיא מעין חידוש הברית, המביאה לידי ביטוי את הברית הציבורית בארץ ישראל...

המשך קריאה: מעמד הקהל
''הקהל''

''הקהל''

בבתי הכנסת קוראים השבת שתי פרשות "ניצבים" ו"וילך". פרשת "ניצבים" פותחת במילים: "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם; ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושטריכם כל...

המשך קריאה: ''הקהל''
מצות הקהל

מצות הקהל

בתורה מובא שזמן הקהל הוא "... מקץ שבע שנים במעד שנת השמיטה בחג הסכות" (לא, י) כלומר בשנה הראשונה שלאחר השמיטה בחג הסוכות. לפי זה "במועד שנת השמיטה" אי...

המשך קריאה: מצות הקהל
מעמד הקהל

מעמד הקהל

לאחר כריתת הברית של הפרשה הקודמת "אתם נצבים היום כלכם", מוסיפה התורה מצוה מעשית שהיא מעין חידוש הברית, המביאה לידי ביטוי את הברית הציבורית בארץ ישראל...

המשך קריאה: מעמד הקהל