ניצבים

קרובה התורה לאדם

קרובה התורה לאדם

לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא... ולא מעבר לים היא. ובאספקלריה של חז'ל: אמרו לנו: רבנו משה... והיכן היא? אמר להן: במקום קרוב היא: בפיך ו...

המשך קריאה: קרובה התורה לאדם
פרשת התשובה

פרשת התשובה

פרשתנו פרשת התשובה היא. הרמב"ן על הפס' "כי המצוה הזאת לא נפליאת היא ממך ולא רחוקה היא", אומר שהכוונה היא למצות התשובה, בעוד רש"י והרמב"ם אומרים שהפס'...

המשך קריאה: פרשת התשובה
כי יבואו עליך הברכה והקללה

כי יבואו עליך הברכה והקללה

פרשתינו פותחת בכריתת ברית נוספת בין הקב'ה לבין עם ישראל.ברית אשר התיאור של העלול לקרות אם לא נפר את הברית, מזכיר לנו רבים מהאירועים ההיסתוריים שקרו במ...

המשך קריאה: כי יבואו עליך הברכה והקללה
''לכל איש יש שם

''לכל איש יש שם"

האסון הכבד שנחת, תרתי משמע, על תושבי ארצות הברית בפרט ועל העולם ככלל מעלה נקודות למחשבה. הדברים להלן נכתבו כיומיים אחרי הפיגוע ויש בהם רק משום הרהורים...

המשך קריאה: ''לכל איש יש שם"
הנסתרת לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת

הנסתרת לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת

פרשתנו - פרשת נצבים - פותחת בברית שנכרתה עם ישראל על קיום התורה. הברית הראשונה נכרתה עם ישראל בחורב; ובפרשה הקודמת - פרשת כי תבוא - נצטוו ישראל לכרות...

המשך קריאה: הנסתרת לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת
אתם נצבים – היום ולדורות

אתם נצבים – היום ולדורות


המשך קריאה: אתם נצבים – היום ולדורות
''נצבים וילך'' - הקביעות והדינמיקה

''נצבים וילך'' - הקביעות והדינמיקה

יש הדורשים את שמות הפרשות כחלק מהבנת הפרשיות. בפרשתנו הדבר בולט במיוחד. הצמד "ניצבים וילך" אומר דרשני. יש כאן חיבור בין דבר והיפוכו. "ניצבים" - יציבות...

המשך קריאה: ''נצבים וילך'' - הקביעות והדינמיקה
הברית המחודשת

הברית המחודשת

בראש פרשת "ניצבים" הברית המחודשת בין עם ישראל לקב"ה. מדוע "מחודשת" – על פי הכתוב בפרשתנו (כ"ט, י"ד): "למען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלקים כא...

המשך קריאה: הברית המחודשת
אתם ניצבים היום כולכם -

אתם ניצבים היום כולכם -

חלק גדול מהאנרגיה הפנים-דתית הושקעה השנה במחלוקות פנימיות עמוקות ונוקבות. נזכיר רק את הדיון הפנימי בדבר דרכי הלימוד של הגמרא - "פולמוס רבדים", שקרע יש...

המשך קריאה: אתם ניצבים היום כולכם -
שורש פורה ראש ולענה

שורש פורה ראש ולענה

"פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה והיה בשומעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה" (דברים כ"ט י"ז...

המשך קריאה: שורש פורה ראש ולענה