כי תבוא

ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול

ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול

פרשת כי תבוא היא פרשת התוכחה שבספר דברים (במקביל לפרשת בחקתי שבספר ויקרא). שפע ברכות מובטחות "אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו", והה...

המשך קריאה: ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול
ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלב ודבש


המשך קריאה: ארץ זבת חלב ודבש
ביכורים תורה וארץ ישראל

ביכורים תורה וארץ ישראל

פרשת כי תבא פותחת בעניין הבאת הביכורים, הקשורים קשר בל ינתק עם אדמת ארץ ישראל. אחד מהדברים אותם צריך מביא הביכורים לומר תוך הבאת הביכורים הוא מקרא הבי...

המשך קריאה: ביכורים תורה וארץ ישראל
מקרא ביכורים

מקרא ביכורים

פרשתנו פותחת במצוות הבאת הביכורים בה מגיד מביא הביכורים את מקרא הביכורים. אחד הדברים אותו אומר מביא הביכורים הוא "כי באתי אל הארץ אשר נשבע ד' לאבותינו...

המשך קריאה: מקרא ביכורים
ארמי אובד אבי

ארמי אובד אבי

אחד מהעניינים המרכזיים של פרשתינו הוא מצוות הבאת הביכורים לביהמ"ק. בכניסתנו לארץ ישראל לאחר שתתן לנו הארץ פירותיה בעין יפה, שהרי זהו מסימני הגאולה שאמ...

המשך קריאה: ארמי אובד אבי
מחשבה דיבור ומעשה

מחשבה דיבור ומעשה

בתחילת פרשתנו ובסוף הפרשה הקודמת, מופיעות שלש מצוות שכבר נאמרו לישראל ונשנות כאן אך אם נשים לב היטב אין המצוות הנ"ל סתם נשנות כאן. אלא ישנה תוספת אחת...

המשך קריאה: מחשבה דיבור ומעשה
הקללה והברכה

הקללה והברכה

בספרי החוקים של מדינות מודרניות, ניתן למצוא רשימה ארוכה של הדברים אותם אוסר החוק לעשות. הניסוח, בדרך כלל, כולל את תיאור המעשה האסור, ולאחריו את הסנקצי...

המשך קריאה: הקללה והברכה
כבר עברנו ימים קשים מאלה

כבר עברנו ימים קשים מאלה

עם הכניסה לארץ נצטוו ישראל להביא את כל הטוב אשר גמל ד' לבית המקדש, לענות ולומר כי באו אל הארץ אשר נתן להם, ולהודות לריבונו של עולם על המהלך ההיסטורי מ...

המשך קריאה: כבר עברנו ימים קשים מאלה
פנינים לפרשת כי תבא

פנינים לפרשת כי תבא

למדת?- קיים "לשמור לעשות את כל מצותיו" (כ"ח, א') אמר רבי שמעון בן חלפתא: כל מי שלמד תורה ואינו מקיים, עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר. למה הדבר דומה למ...

המשך קריאה: פנינים לפרשת כי תבא
רגע לפני הכניסה לארץ

רגע לפני הכניסה לארץ

ימים לפני כניסתם של ישראל לארץ, מצטווים בני ישראל ע"י משה רבנו בציווי שנראה, כביכול, לא חשוב, ואפילו מיותר. "והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר...

המשך קריאה: רגע לפני הכניסה לארץ