הדפסה
פרשת שבוע - כי תבוא

איך נתקן את מערכת החינוך הכושלת? - לימוד בפרשת "בן סו?רר ומורה"

 

השבוע התפרסם דו"ח ה-OECD על מצב החינוך בעולם (הדו"ח רק על 57 מדינות הנחשבות מפותחות) ובתוכו גם מצב החינוך במדינתנו. התברר שהתלמיד בישראל לומד מספר שעות גדול יותר ממקומות אחרים. גם המורים בישראל מלמדים יותר שעות מהמקובל בעולם ולמרות זאת במבחני פיז"ה התלמידים מישראל הגיעו למקום ה-39 במתמטיקה ואילו בציון הממוצע של כל הבחינות נמצאת ישראל במקום האחרון. כמובן שמיד מתחילים כולם לתת תירוצים למצב, אך הפלא הגדול הוא שהלוא בתחום ההייטק אנו מהטובים בעולם ובכלל תמיד היינו 'עם הספר' ומה קרה לנו?

בפרשתינו מסופר על דין מיוחד " כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו ש?מ?ע בקול אביו.... ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך". כמובן שכל המפרשים תמהים כי מהפסוקים לא נראה  שהבן עבר עבירות כה חמורות שדינן מיתה  ומדוע התורה כל כך מחמירה בדינו? נרגיע אתכם מראש בכך שבתלמוד מבוארת הסיטואציה ההלכתית של דין זה שהופכת את האפשרות שאכן בן כזה יוצא להורג לכמעט לא מציאותית ועל כן אומר התנא רבי שמעון בן שטח שהיסטורית לא היה מעולם מקרה של ביצוע פס"ד מוות על בן סורר ומורה ומצווה זו הינה רק בבחינת "דרוש וקבל שכר", כלומר התורה רצתה להעביר לנו בדין זה מסר חינוכי ולא מסר הילכתי ואנו במאמר קצר זה ננסה להבין מסר זה.

הפסוקים מגדירים 4 עברות לנער זה: 1) איננו שמע ב?קו?ל אביו ובקול אמו 2) סורר 3) ומרה 4) זולל וסבא. הנצי"ב בפרושו 'העמק דבר' מבאר ש'סורר ומורה' קשור ל'איננו שמע בקול אביו ובקול אמו' כי "דרך האב ללמד בנו תורת ה' שנקרא מוסר, והאם מלמדת דרך ארץ ומנהג טוב הנקרא תורת אם. ומעתה הבן אשר איננו שומע למוסר האב נקרא סורר, ואשר איננו שומע לתורת אם נקרא מורה" ניתן אולי להסביר דבריו שידע לומד הבן מאביו וערכים סופג הוא מאימו וכשהבן לא רוצה לא את זה ולא את זה והוא מפנה את מרצו לזלילה וסביאה גסה אזי חייו הינם ללא מטרה.

הורים רבים, בהשפעת הסופר- דמוקרטיה הקיימת היום ולעיתים סתם מתוך נוחות אגואיסטית מפוקפקת מפסיקים להיות מחנכים. תפקידם מצטמצם בדאגה לאוכל, חוגים ,כסף לבילויים וזהו. כל נושא עיצוב עולמו של הנער, הקניית ערכים, מידות טובות ואפילו ידע וכו' מהם והלאה והם משאירים זאת למורי בית ספר וזוהי טעות פטאלית. בתי הספר יצליחו רק אם הם יהוו המשך לבית. אם הבית מאפשר חיי הוללות ללא ערכים, לא יוכל הנער לספוג ערכים בבית הספר וגם המוטיבציה שלו לקנות ידע תהיה ירודה. רק כאשר אנחנו ההורים ניקח פיקוד מתוך הבנת גודל תפקידנו ואחריותנו ונשקיע בילדינו לא רק כסף ואוכל אלא בעיקר מזון לנשמה, רק אז יוכלו גם המורים להצליח ואז יש סיכוי שנחזור להיות עם הספר כפי שהיינו פעם ונתפוס את המקום הראשון במבחן ה-OECD הבא.