כי תצא

כי יק?רא

כי יק?רא

בפרשת השבוע אנו קוראים על אחת מן המצוות המופלאות בהרבה מובנים של התורה - מצוות שילוח הקן. התורה אומרת: "כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ...

המשך קריאה: כי יק?רא
צבא אחד- הכרחי לקיומנו

צבא אחד- הכרחי לקיומנו

המחנה הצבאי הוא שם נרדף בציבוריות הישראלית ל'עיר הגברים'. שם מוסרות כל מחלצות החיים האזרחיים, ונורמות ההתנהגות מתדרדרות. שרות המילואים הוא שם נרדף לחו...

המשך קריאה: צבא אחד- הכרחי לקיומנו
פנינים לפרשת כי תצא

פנינים לפרשת כי תצא

יוזמת התקפית "כי תצא למלחמה על אויבך" (כ"א, י') לא בכדי נכתב "כי תצא למלחמה על אויבך", מפרש רבי מנחם מנדל מקוצ'ק. ההצלחה במלחמה תלויה ביוזמה שתגלה בה...

המשך קריאה: פנינים לפרשת כי תצא
קללה שנהפכה לברכה

קללה שנהפכה לברכה

בפרשת השבוע מוצאים אנו את האיסור החריף והתמידי של "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'". התורה קובעת, כי גם אחרי דור עשירי, אין העמוני והמואבי ראויים להצטרף...

המשך קריאה: קללה שנהפכה לברכה
אבן ואבן

אבן ואבן

בפרשת השבוע אנו נתקלים בהרבה מצוות הנוגעות לחובות שבין אדם לחברו, ובמיוחד בענייני ממון. אחת מן המצוות היא "לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה". פיר...

המשך קריאה: אבן ואבן
המוסר הטבעי המביא לעשיית הישר והטוב

המוסר הטבעי המביא לעשיית הישר והטוב

פרשתנו מרובה היא במצוות, ספר החינוך מנה בה 74 מצוות ומופיעות בה מצוות הסובבות את כל קיומו של האדם בעולם, בין אדם למקום בין אדם לעצמו ובין אדם לחבירו....

המשך קריאה: המוסר הטבעי המביא לעשיית הישר והטוב
מחיית זכר עמלק

מחיית זכר עמלק

סיומה של פרשתנו בתיאור מלחמת עמלק בשניה. נשוה בין המוזכר בספר שמות בתיאור המעשה לבין הנאמר בפרשתנו לדור הנכנסים לארץ. בספר שמות מובא תיאור עובדתי יבש...

המשך קריאה: מחיית זכר עמלק
הפרט היוצא מן הכלל

הפרט היוצא מן הכלל

פרשת "שופטים" אותה קראנו בשבוע שעבר דנה בנושאי הממשל בישראל בחינת משכ"ן - מלך, שופט, כהן ונביא, כלומר בעניינים השייכים לכלל ישראל. חשיבותו של הכלל הינ...

המשך קריאה: הפרט היוצא מן הכלל
כולנו רוצחים

כולנו רוצחים

"וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל" (דברים כא ו') בדורנו, דור הפיחות הגדול בערך חיי האדם, אינך יודע, כיצד להתייחס למצוות "עגלה ערופה", על רקע הווית חי...

המשך קריאה: כולנו רוצחים