הדפסה
פרשת שבוע - שופטים

בית משפט עליון של מי?

ב"ה הרב ראובן הילר כותרת מיום ששי האחרון "בית המשפט העליון החליט על העתקת גדר ההפרדה באזור מעלה אדומים עד לבתים בפאתי הישוב. גורמי בטחון-עלות ההעתקה מאות מיליוני ש"ח. העלות הכוללת של השינויים שעשה ביהמ"ש העליון בגדר ההפרדה נאמדת במיליארד וחצי דולר". "יש להרוס הבנייה הבלתי חוקית במגרון" "אין להרוס הבנייה הבלתי חוקית בג'בל מוכאבר". כותרות אלו ועוד רבות דומות מעוררות אצל רבים מאיתנו ספק גדול האם בית משפט זה הינו אכן מוסד הצדק הגבוה של העם היהודי או שהוא מרגיש עצמו כנציג האו"מ. פרשתנו עוסקת במינוי שופטים ומקשה בעל 'תולדות יצחק' מדוע פותחת הפרשה בלשון רבים 'שפטים ושט?ר?ים תתן לך בכל שעריך' ואח"כ עוברת ללשון יחיד 'לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד' והוא עונה שיש שתי התייחסויות לנושא המשפט. יש התייחסות אל השופט כאדם פרטי וממנו דורשת התורה להיות ישר במידותיו ולעשות צדק במשפטו "צדק צדק תרדף"-לשון יחיד, אך לא פחות מזה דורשת התורה מאיתנו להקפיד את מי אנחנו ממנים לשופט 'שפטים ושטרים תתן לך... ושפטו את העם משפט צדק" כלומר עליך למנות כשופטים לאו דווקא עורכי דין מצטיינים או פרופסורים בעלי שם, אלא עליך להקפיד על שלושה דברים: 1) למנות אנשים בעלי מידות מיוחדות המתאימות למוסד השיפוט "ואתה תחזה מכל הע?ם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שנאי בצע" (פרשת משפטים) 2) ששופטים אלו יהיו בעלי חוש צדק מיוחד 'צדק צדק ת?ר?דף' 3) שופטים אלו הם 'בכל שעריך' או כלשון פרשת משפטים "ואתה תחזה מכל העם" כלומר לא איזו אליטה שגרה בשכונה מסוימת בירושלים וחיה באיזו בועת צדק שבדתה לעצמה, אלא אנשים עממיים הרגישים לרוח העם ומעורים ומחוברים לכל קהליו ושכבותיו. בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 2008 פורסם שרק 49% מהאוכלוסייה נותנים אמון בביהמ"ש העליון ויש בכך ירידה עצומה ממה שהיה קיים בעבר. מדוע יורדת כל כך הפופולאריות של אנשים מורמים מעם אלו? אין לי שום ספק שהסיבה לכך הינה תחושת הניכור שחשים רוב יהודי המדינה מבית משפט זה שאיננו חושב כמותם איננו מרגיש כמותם וממרומי מגדל השן מנחית הוא את הוראותיו כשאתה זועק 'היכן הצדק'. רק בימ"ש שרגיש לרצון העם, לגאווה הלאומית של העם, שמבין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ושתפקיד השופטים לדאוג לעם ישראל לא פחות מאשר למיעוטים החיים עימנו כאן, ששופטיו משדרים יושרה ולא אג'נדה פוליטית, רק לבימ"ש כזה מצווה התורה "ושמרת לעשות ככל א?שר יורוך...לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל "