הדפסה
פרשת שבוע - שופטים

פרשת שופטים-חודש אלול, הרב ראובן הילר

הביא על כך המגיד מדובנא משל למלך ולו 12 מחוזות שלכל אחד מונה מושל שתפקידו לאסוף מיסים ולדאוג שתפקוד המחוז יהיה על הצד הטוב. המלך חילק את זמנו בין 12 המחוזות. בכל מחוז שהה חודש ואז עבר למחוז הבא כך שלכל מושל היו 11 חודשים להתכונן לביקור הבא של המלך אצלו. באחד המחוזות היה מושל הולל וקל דעת, שבזבז כספי המלך על נשפים וקניות וגם הארמון אליו היה אמור המלך לבוא הוזנח מאד. לפתע התקבל המכתב מלשכת המלך שבחודש הבא הגיע הזמן של ביקור המלך במחוז שלו. בבת אחת התפקח המושל כשהבין שיצטרך לתת דין וחשבון למלך על כל פרוטה שהוציא שלא כדין וחשב לעצמו, מילא על הוללותי אני מקווה שהמלך יסלח לי כי הרי הוא היה ידיד טוב של הורי, אך מה יהיה עם הארמון המוזנח? מיד התעשת ובכל המרץ נרתם לנקות, לשפץ ולהבריק את הארמון כדי שבזכות זה ייטב לב המלך ואולי ימחל לו על בזבזנותו. כל השנה הם ימים שבהם צריכים אנו לעשות עם עצמנו חשבון נפש, אך ראש השנה ויום כיפור הם ימים של קרבה מיוחדת שהקב"ה כביכול נמצא איתנו ולכן אם לא מילאנו את ייעודינו לתקן את העולם כולו, בואו לפחות בחודש שנותר לנו עד ביקור המלך, ונתקן כל אחד את הארמון הפנימי שלו לקראת ימי הדין.

תפילת הסליחות: החיים מלאי חשבונות. חשבונות עם אנשים שפגעו בנו, חשבונות עם אנשים שפגענו בהם. חשבונות עם אלוקים שחטאנו לו או חשבונות עם אלוקים שחושבים אנו שאולי חטא הוא לנו. כמה קשה לסחוב התחשבנויות על הגב. כמה לא נעים לפגוש מישהו ברחוב ומתוך כעס להסב ממנו את הראש או לעבור לצד השני של המדרכה. חודש אלול הינו זמן מיוחד של התנקות. התנקות נפשית, התנקות חברתית, התנקות בין אדם לאלוקיו והתנקות בין אדם לחברו.

החל מראש חודש אלול מתחילים עדות הספרדים מידי בוקר באמירת תפילת הסליחות. (אצל האשכנזים מתחילים בעוד שלש שבועות) הנה טעיתי. לא אמירת סליחות אלא בקשת סליחות. זוהי זכות עצומה, הקלה נפלאה, לנקות את הלב מהטעויות הרבות שעשינו בשנה האחרונה ולייחל שבעה בשנה הבאה נהיה טובים יותר. כמו קפיץ שמסתובב ומסתובב ומתקדם כך מעלה, גם אנחנו מתקדמים ונופלים, חוטאים ונופלים, אך בחודש אלול עם הרבה מאמץ נותנים זינוק לספירלה הבאה של הקפיץ ומוצאים את עצמנו גבוהים יותר, טובים יותר מאשר בשנה שעברה. חודש אלול יש רק פעם בשנה, בואו וננצל אותו.