שופטים

מי מפחד מתשובה?  ראש חודש אלול

מי מפחד מתשובה? ראש חודש אלול

"אני רוצה שתלמד את בני לעלות לתורה" אמרה האם למורה שמכין את בנה לקראת עלייתו לתורה בטקס הבר מצווה, "אך תזהר שלא להחזיר אותו בתשובה" הוסיפה. "אני מעוני...

המשך קריאה: מי מפחד מתשובה? ראש חודש אלול
דברים שרואים משם לא רואים מכאן

דברים שרואים משם לא רואים מכאן

דברים שרואים משם לא רואים מכאן-הפולמוס על תקיפת אתרי הגרעין באירן לאורך חייה של מדינתינו היו לא פעם מנהיגים שבהגיעם לצמרת השלטונית, שינו לפתע את השקפת...

המשך קריאה: דברים שרואים משם לא רואים מכאן
פרשת שופטים

פרשת שופטים

הרגת ברשלנות עם המכונית שלך או בתאונת עבודה-צא לגלות בפרשתנו ובעוד פרשיות מסופר על יצירה חברתית מיוחדת של התורה עבור עם ישראל בכניסתו לארץ, ערי מקלט א...

המשך קריאה: פרשת שופטים
דבר ה' מירושלים - לפרשת שופטים

דבר ה' מירושלים - לפרשת שופטים


המשך קריאה: דבר ה' מירושלים - לפרשת שופטים
אין לך אלא שופט שבימיך

אין לך אלא שופט שבימיך

"ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט" (יז, ט). במסכת ראש השנה כה, ב, על השאלה "וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצ...

המשך קריאה: אין לך אלא שופט שבימיך
אחדות בהלכה תגבש את האומה

אחדות בהלכה תגבש את האומה

כי יפלא ממך דבר למשפט, אתה מצווה לעלות אל המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם, ולבוא בפני בית הדין הגדול- הסנהדרין- היושבת בירושלים. ממקום עילאי זה יוצאת הו...

המשך קריאה: אחדות בהלכה תגבש את האומה
ספרים וסופרים

ספרים וסופרים

ספקות או מחלוקות הן תופעה נפוצה בעולמנו. התורה בפרשת השבוע מתייחסת בדיוק למקרים אלו והיא מתווה את הדרך לפתרונם. "כי יפלא ממך דבר למשפט (כלומר ספק) דבר...

המשך קריאה: ספרים וסופרים
חידוש הזמנים והתאמת התורה

חידוש הזמנים והתאמת התורה

התורה בתחילת פרשתנו לאחר שמקדימה היא במצוות מינוי השופטים ובהגדרות מערכת המשפט הישראלית ולאחר שבפרשה הקודמת הגדירה לנו איך צריכה להיראות מערכת הצדק של...

המשך קריאה: חידוש הזמנים והתאמת התורה
על פי התורה אשר יורוך?

על פי התורה אשר יורוך?

התורה אומרת לנו בפרשתינו, מה עלינו לעשות כאשר מתעוררת בנו שאלה הן בנושא משפטי והן בשאלה היאך עלינו לנהוג ומה אנחנו צריכים לעשות. ואומרת לנו התורה "כי...

המשך קריאה: על פי התורה אשר יורוך?
צדק צדק תרדוף - בחינת השופט והמלך

צדק צדק תרדוף - בחינת השופט והמלך

פרשת השבוע מביאה לנו שני עניינים הנראים לכאורה מנותקים האחד מהשני, אך במבט מעמיק יותר נוכל לראות את הקשר המוחלט שביניהם. פותחת התורה במצוות מינוי השופ...

המשך קריאה: צדק צדק תרדוף - בחינת השופט והמלך