ראה

איסור הפלגנות בישראל

איסור הפלגנות בישראל

כאמור דרשו בספרי, "לא תתגודדו" - "לא תיעשו אגודות אגודות". דרשה זו היא הלכה. שכן הרמב"ם, בסה"מ (לאוין מה),כתב: "האזהרה שהוזהרנו מלעשות חבורה בעצמנו, כ...

המשך קריאה: איסור הפלגנות בישראל
הבחירה בטוב - לא ברירת מחדל - לפרשת ראה

הבחירה בטוב - לא ברירת מחדל - לפרשת ראה

בתחילת [1] פרשת השבוע נותן ה' לפני ישראל שתי דרכים [2] : ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם...

המשך קריאה: הבחירה בטוב - לא ברירת מחדל - לפרשת ראה
לברכה ולא לקללה

לברכה ולא לקללה

בפרשת עקב עיקר הדגש היה על ענין השמיעה. עקב תשמעון. ובכל זאת שם הפרשה הוא עקב כדי להבליט את הסגנון המיוחד בו בחרה התורה לבטא את "כללי המשחק" של שמירת...

המשך קריאה: לברכה ולא לקללה
וזבחת מבקרך ומצאנך... כאשר צויתך

וזבחת מבקרך ומצאנך... כאשר צויתך

לפני כניסתם של ישראל לארץ מבאר להם משה שאורח החיים שנהגו בו במדבר עומד להשתנות עם כניסתם לארץ, והדברים אמורים גם בתחום המצוות. אחד הדברים שעומדים להשת...

המשך קריאה: וזבחת מבקרך ומצאנך... כאשר צויתך
פרשת ראה, תשסח-שנת השמיטה- הרב ראובן הילר

פרשת ראה, תשסח-שנת השמיטה- הרב ראובן הילר

מצוות השמיטה מחולקת לשניים: א שמיטת קרקעות ב שמיטת כספים. על שמיטת הקרקעות מדברת התורה בכמה מקומות (שמות כג י, לד כא, ויקרא כה ב-ח ועוד) ואילו על שמיט...

המשך קריאה: פרשת ראה, תשסח-שנת השמיטה- הרב ראובן הילר
למי צריכים לתת צדקה?-דיון בתביעת ש

למי צריכים לתת צדקה?-דיון בתביעת ש"ס להגדלת תקציב הרווחה

בפרשתינו נמצא הציווי "פתח תפתח את ידך? לאחיך לעניך ולאבינך בארצך" והשאלה (המאיימת על אישור תקציב המדינה) הינה עד כמה המדינה צריכה לסייע לענייה. 'קו הע...

המשך קריאה: למי צריכים לתת צדקה?-דיון בתביעת ש"ס להגדלת תקציב הרווחה
לפרשת ראה הרב אהרון לוי

לפרשת ראה הרב אהרון לוי

פרשת השבוע, פרשת "ראה", פותחת במילים: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (י"א, כ"ו). שואלים חכמי ישראל, מדוע פונה משה לבני עמו בלשון יחיד "ראה"? ה...

המשך קריאה: לפרשת ראה הרב אהרון לוי
עם סגולה - לא לבודדים- הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת מעלות

עם סגולה - לא לבודדים- הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת מעלות

פשט הפסוק אוסר לעשות חתך ושריטה כאבל על מת, אך חז"ל 2 למדו מכאן איסור נוסף: "לא תעשו אגודות אגודות". רש"ר הירש בפירושו לכתוב עומד על הקשר בין שני הציו...

המשך קריאה: עם סגולה - לא לבודדים- הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת מעלות