הדפסה
פרשת שבוע - ראה

פרשת ראה, תשסח-שנת השמיטה- הרב ראובן הילר

מצוות השמיטה מחולקת לשניים:א שמיטת קרקעות ב שמיטת כספים. על שמיטת הקרקעות מדברת התורה בכמה מקומות (שמות כג י, לד כא, ויקרא כה ב-ח ועוד) ואילו על שמיטת כספים מסופר בפרשתנו. משמעותה של שמיטת כספים הינה בכך שאם מישהו חייב לי כסף בתוך שנת השמיטה, עם סיומה של השנה (בערב ראש השנה תשס"ט) פוקע חוב זה ואין הלווה חייב להחזיר לי אותו (אם כי רשאי ואף רצוי להחזיר)

מטרת התורה בדין זה הינה להקל על העניים פעם בשבע שנים ע"י מחילת חובות. נכון, עם ירידת הדורות כשהלב הרחב נהפך לצר ואנשים רבים חדלו להלוות לעניים בשנת השמיטה מחשש שלא יקבלו בחזרה את כספם, תיקן הלל פרוזבול-prosbole שביוונית משמעותו – מסירה אל... כלומר האדם ממנה את בית הדין לגבות חובותיו-דבר שמותר עפ"י הדין, ובכך עקף למעשה הלל הזקן את ישום דיני שמיטת חובות בזמן הזה.

שמיטת קרקעות לעומת זאת נוהגת גם בזמן הזה אם כי רק כמצווה מדרבנן ולא מן התורה כי אחד התנאים לקיום מצווה זו מן התורה הוא שרוב עם ישראל צריך לגור בא"י –דבר שעדיין איננו מתקיים היום.

עיקר המשמעות של קיום מצוות השמיטה חלה על החקלאים שעליהם נאסר לזרוע ולחרוש את האדמה כל שנת השמיטה. אמנם עם חידוש הישוב היהודי בארץ והקושי העצום שבקיום מצווה זו בימינו נמצאה דרך להתחמק מקיום מצווה זו על ידי מכירה זמנית של האדמות לגוי למשך שנת השמיטה, אך ישנם יהודים שמקפידים גם כיום להוביר שדותיהם למשך כל שנת השמיטה.

למרות היותנו עירוניים, גם לנו יש גינות סביב הבית והבניין בו אנו גרים ומן הראוי להיערך בחודש ושבועיים שנותרו לנו עד תחילתה של שנת השמיטה בראש השנה תשס"ח.

  1. עצי פרי מותר לנטוע עד ראש חודש אלול רק עם גוש האדמה שבעציץ שלהם. עצי סרק וצמחי נוי מותר לשתול עד ראש השנה.
  2. אין לשתול פרחים בשנת השמיטה ולכן כדאי בתקופה זו להזדרז ולשתול פרחים רב שנתיים (למשל לוע הארי, גזניה, חרציות ועוד) או להכניס לאדמה פקעות שלאחר שהגשם ינביט אותם יהיה מותר להשקותם.
  3. את הדשא מותר לכסח כרגיל, את הדשן העיקרי יש לתת לפני ראש השנה
  4. גיזום הן של העצים והן של הורדים יש לבצע לפני ראש השנה.

חיכינו 2000 שנות גלות לחזור לארץ ישראל ולקיים את המצוות המיוחדות לה כמו מצוות השמיטה. בואו ונאזור כוח ונקיים בשמחה ובאהבה מה שבכוחנו וכך נחוש שארץ ישראל איננה עבורנו רק מקום מגורים כמו כל ארץ אחרת, אלא היא ארץ קדושה שיש רק בה מצוות מיוחדות שנובעות מקדושת אדמתה.