הדפסה
פרשת שבוע - ראה

לבחור בברכה!

  


"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום…".


בפסוקים אלו מודגש הקשר שבין הברכה לבין השמיעה בקול ה', וכן הקשר שבין הקללה לאי השמיעה בקול ה'. בנוסף לכך מוצאים כאן את יסוד הבחירה החופשית - האדם מוצב בפני שני נתיבים ובידו הבחירה באיזה נתיב ללכת. בני ישראל מצווים בהמשך הפסוקים: "ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנכי נותן לפניכם היום". הקב'ה מצווה אותנו לשמוע בקולו, וכתוצאה מכך נזכה לברכה, אך מאפשר לנו גם לבחור בדרך הקללה.


היסודות הרוחניים שבפסוקים אלו מבוטאים גם בדברי חז'ל: "צדיק וטוב לו – צדיק גמור". זוהי משוואה פשוטה – השומע בקול ה' זוכה לברכה ולטובה. היסוד הרוחני השני, הבחירה החופשית, מבוטא גם הוא במאמר חז'ל: "הכל בידי שמיים – חוץ מיראת שמיים". לאדם מישראל ישנה בחירה חופשית בכל הקשור ליראת השמיים שלו. הוא יכול לבחור לעבוד את ה' ולשמוע בקולו ולזכות בברכה בחיים. ההחלטה כיצד להתנהג נתונה בידי האדם, אך את השלכותיה המושפעות מגורמים שונים מוכרח האדם לקחת מראש בחשבון. בחירתו החופשית של האדם מקנה לו חירות בתחום הנוגע לשלב קבלת ההחלטה שלו. האדם עומד בפני דחפיו ורצונותיו, בפני הצו האלוקי ובפני האילוצים הסביבתיים ונדרש לקבל החלטה. ייחודו של האדם בכלי הרצון והמחשבה שלו. ה' שואל אותו: "איכה?" היכן אתה האדם, בחיר יציר כפי האם אתה משתמש בכוחות המיוחדים שלך בעבודת ה' שלך? האם אתה מקבל החלטה ולוקח אחריות על תוצאותיה


שטף החיים גורם לנו להתמקד ברובד האנושי הפשוט, לקחת בחשבון את חוקי הטבע, ההסתברות והסטטיסטיקות ולחוש נתק לכאורה בין עבודת ה' שלנו באמונה, קיום תורה ומצוות לבין ההצלחות היומיומיות שלנו בחיים. במילים פשוטות יותר, אנו חשים שיש כאלה שזכו לברכה וטוב להם בחיים, אך כפי שנראה לנו, אין זה בגלל שהם עובדי ה' נאמנים. אכן, זוהי תחושה קיומית משמעותית שחשו במהלך כל הדורות: מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו


איננו יודעים את כל יסודות ההשגחה האלוקית, אך בפרשתנו נתגלה לנו יסוד אחד וחשוב זה.


נחזור למאמר חז'ל האמור: "הכל בידי שמיים" כלומר, בעקבות החלטתו הבחירית של האדם, כל מה שעובר עליו הוא בעצם בידי שמיים. מיקומו במדד אחוזי ההסתברות תלוי בעצם גם ביראת השמיים שלו. כיצד?


ה' משגיח עלינו כאן בעולם בדרך שבה נקבעת הצלחתנו בחיים לפי מידת צדיקותנו, מידת ההשתדלות שלנו וטיב המזל שלנו (הנתון במחלוקת אם ועד כמה "יש מזל לישראל"). המזל מתבטא בסגנון הבסיסי של העבודה שהקב'ה רוצה שנעבוד אותו בעולם. לשם כך הוא טבע בנו תכונות וכישורים מולדים והוליד אותנו לתוך תנאים סביבתיים שלא תלויים בנו. כמו כן, ה' משגיח בדרך של חוקי טבע פיסיקליים, ביולוגיים, פסיכולוגיים וכו'. בהשגחתו הפרטית הנסתרת, ה' גורם לאדם להצליח כפי אחוזי ההסתברות הטבעיים והמקובלים. ה' משתמש לכאורה באחוזי ההסתברות, כדי לשלם לאדם כפי מעשיו, לדוג': אם ההסתברות להצלחת השתלת כבד עומדת על 30%, הרי שאם בפועל האדם הצליח בניתוח ההשתלה, עליו לזקוף זאת להשגחה האלוקית שמצאה אותו זכאי וראוי להצלחה זו. באותה המידה אם ההסתברות להצלחתו של איש עסקים במכירות מסוג מסוים עומדת על 85%, הרי שאם הוא לא היה ראוי לכך באותו הזמן, ה' היה גורם לכך שימצא את עצמו בין 15% המפסידים. בדוגמאות אלו אנו מבחינים באופן הטבעי שבו האדם זוכה בברכה בעקבות מעשיו.


ובכן, ה' בעצם מגלגל לנו את הברכה בדרך טבעית. עלינו לתת מקום לרובד הרוחני שמעבר לרובד האנושי, להבחין בסייעתא דשמייא, לבחור בטוב, לבחור בברכה!