עקב

כחי ועוצם ידי

כחי ועוצם ידי

ישנו דיון ביהדות מהו נסיון יותר גדול לאדם, האם שפע שלא חסר לאדם כלום, או שמא מחסור שחסר לאדם? וכתשובה ניתן לאמר שהשפע הינו נסיון גדול יותר לאדם. שהרי...

המשך קריאה: כחי ועוצם ידי
מה ד' אלוקיך דורש מעימך

מה ד' אלוקיך דורש מעימך

בפרשת השבוע מופיע אחד הפסוקים הידועים ביותר והוא: "ועתה ישראל מה ד' אלקיך דורש מע?מך כי אם ליראה את ד' אלקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, לעבוד את ד'...

המשך קריאה: מה ד' אלוקיך דורש מעימך
לפרשת עקב

לפרשת עקב

אדם מישראל מוקף במשך חייו במספר אותות הנועדים להזכיר לו ולסביבתו כי הוא יהודי, בן לעם שכרת ברית עם הקב'ה. אחד מסמלים אלו מופיע בפרשתנו. התורה מצווה על...

המשך קריאה: לפרשת עקב
ואהבתם את הגר

ואהבתם את הגר

הרחקות רבות הרחיקה התורה אותנו מאומות העולם, צותה עלינו: "ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח, ג) אסרה עלינו "לא תתחתן בם" (דברים ז, ג) ובאופן כללי מציינת ה...

המשך קריאה: ואהבתם את הגר
מה אוכלת הנשמה? - לפרשת עקב

מה אוכלת הנשמה? - לפרשת עקב

כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע ה' לאבתיכם. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלהיך זה ארבעים שנ...

המשך קריאה: מה אוכלת הנשמה? - לפרשת עקב
מתנת חינם וקנין עולם

מתנת חינם וקנין עולם

"והיה עקב תשמעון" - וכן בהמשך הפרשה חוזרת התורה על הביטוי הזה: עקב לא תשמעון בקול ד' אלקיכם. משה רבנו חוזר כאן להדגיש ולברר ענין שהתורה כבר דברה עליו,...

המשך קריאה: מתנת חינם וקנין עולם
לא תוכל כל?תם מהר פן תרבה עליך חית השדה

לא תוכל כל?תם מהר פן תרבה עליך חית השדה

בתחילת פרשת עקב מעלה משה בדבריו חשש, שיתכן שיחששו ישראל בראותם מלחמה בכיבוש הארץ (ז, יז): כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם. כנגד ח...

המשך קריאה: לא תוכל כל?תם מהר פן תרבה עליך חית השדה
לפרשת עקב הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

לפרשת עקב הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

בפרשת השבוע אנו קוראים על שבחיה המרובים של הארץ, ובתוכם על הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל - שבעת המינים [1] : "ארץ חטה ושערה ו?גפן ותאנה ורמון ארץ זית ש...

המשך קריאה: לפרשת עקב הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
כחי ועצם ידי הרב יוסף כרמל (מתוך אתר ישיבת בית אל)

כחי ועצם ידי הרב יוסף כרמל (מתוך אתר ישיבת בית אל)

אחרי ההבטחה באות גם האזהרות: "השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך... ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה" (שם, יא-יז). נהוג לצטט פסוק זה בהקשר של ני...

המשך קריאה: כחי ועצם ידי הרב יוסף כרמל (מתוך אתר ישיבת בית אל)