ואתחנן

עול מלכות שמים הרב יובל שרלו - ראש ישיבת ההסדר פ

עול מלכות שמים הרב יובל שרלו - ראש ישיבת ההסדר פ"ת

הימצאות איסור ההליכה אחר עבודה זרה בראש עשרת הדברים מלמדת על העיקר החשוב שהתורה מייחסת למאבק זה. גם בהמשך הפרשה התורה מתייחסת לאיסור זה בראש – "לא תעש...

המשך קריאה: עול מלכות שמים הרב יובל שרלו - ראש ישיבת ההסדר פ"ת
פרשת ואתחנן-שבת נחמו- הרב ראובן הילר

פרשת ואתחנן-שבת נחמו- הרב ראובן הילר

ההפטרה שנקרא השבת הינה בישעיהו (פרק מ) ופותחת במילים נחמו נח?מו עמי ועל כן קרויה שבת זו שבת נחמו. הפרשנים מתלבטים מדוע חוזר הפסוק פעמיים על המילה נחמו...

המשך קריאה: פרשת ואתחנן-שבת נחמו- הרב ראובן הילר
האם הישגים מדעיים הופכים למיותרת את בקשת העזרה מאלוקים

האם הישגים מדעיים הופכים למיותרת את בקשת העזרה מאלוקים

מאידך מוצאים אנו אצל חלק מהאנשים שמאד בוטחים בעצמם את ההפך הגמור. 'הצבא שלנו הכי חזק במזרח התיכון' הם מתרברבים, 'טנק המרכבה שלנו הכי טוב בעולם' הם מתפ...

המשך קריאה: האם הישגים מדעיים הופכים למיותרת את בקשת העזרה מאלוקים
האולימפיאדה לעומת מתן תורה

האולימפיאדה לעומת מתן תורה

שלא תחשדו בי שאני נגד ספורט. להפך, אני מאד בעד זה שכל אחד יעשה ספורט. כבר כתב הרמב"ם "כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עלי...

המשך קריאה: האולימפיאדה לעומת מתן תורה
תפקיד המסורת והשכל בבניין האמונה- הרב חיים כץ

תפקיד המסורת והשכל בבניין האמונה- הרב חיים כץ

תפקיד המסורת והשכל בבניין האמונה
המשך קריאה: תפקיד המסורת והשכל בבניין האמונה- הרב חיים כץ
שיבת ציון כסמל לריצוי עוונו של העם הרב יהונתן בלס*

שיבת ציון כסמל לריצוי עוונו של העם הרב יהונתן בלס*

"נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם" (ישעיהו מ, א) לפני קרוב למאה שנה, על רקע פרעות שהיו באותה התקופה, כתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל (נחמת ישראל, מאמרי הראי...

המשך קריאה: שיבת ציון כסמל לריצוי עוונו של העם הרב יהונתן בלס*
זקנים ונערים ממשתה נגינתם – לפרשת ואתחנן עו''ד אביעד הכהן

זקנים ונערים ממשתה נגינתם – לפרשת ואתחנן עו''ד אביעד הכהן

תשעה באב, והשבת שלאחריו, "שבת נחמו", מזמינים אותנו מדי שנה לבחון את יחסנו האמיתי לחורבן ולגאולה. מהי משמעות החורבן בעבורנו? האמנם באמת ובתמים חשים אנו...

המשך קריאה: זקנים ונערים ממשתה נגינתם – לפרשת ואתחנן עו''ד אביעד הכהן
הארץ ומצוותיה

הארץ ומצוותיה

המוטיב החוזר בפרשתנו הוא המיוחד בקיום המצוות בארץ דווקא. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציוני ה' אלהי לעשות כן בקרב הארץ. והכוונה כפולה: א. יש מצו...

המשך קריאה: הארץ ומצוותיה
פנינים לפרשת ''ואתחנן''

פנינים לפרשת ''ואתחנן''

אמרות נחמה חצי הכוס המלאה "הרבה צדיקים העמידה (ציון) בחורבנה, יותר מצדיקים שהעמידה בבניינה". (פסיקתא דרב כהנא, כ) מעז יצא מתוק "הננו יודעים בבירור, שה...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''ואתחנן''
גדולת ההלכה בהיותה מושלת על התחומים כולם

גדולת ההלכה בהיותה מושלת על התחומים כולם

"ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום" – בדברים אלה מאפיינת התורה את ייחודה של תורת ישראל. דתות רבות יש ב...

המשך קריאה: גדולת ההלכה בהיותה מושלת על התחומים כולם

עמוד 1 מתוך 3