דברים

אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל

בראשית פרשתנו, חוזרת התורה ומתארת את פרשת המרגלים ותוצאותיה. אין כל ספק, כי אירוע זה והשלכותיו, השאיר את חותמו לא רק על דור יוצאי מצרים אלא גם על כל ה...

המשך קריאה: אהבת ארץ ישראל
תוכחה וברכתה

תוכחה וברכתה

"אלה הדברים אשר דבר משה אל בני ישראל, בעבר הירדן במדבר בערב מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב" (דברים א, א) "אלה הדברים" - "לפי שהן דברי ת...

המשך קריאה: תוכחה וברכתה
צו השעה – להרבות באמונה

צו השעה – להרבות באמונה

משה עומד יחד עם בני ישראל ערב הכניסה לארץ המובטחת, והוא נושא את נאום התוכחה שלו בעבר הירדן. משה בוחר להתייחס למספר נקודות ציון בתולדותיו הקצרים של העם...

המשך קריאה: צו השעה – להרבות באמונה
פנינים לפרשת דברים

פנינים לפרשת דברים


המשך קריאה: פנינים לפרשת דברים
איכה או אייכה - לפרשת דברים

איכה או אייכה - לפרשת דברים

פרשת השבוע נקראת בכל שנה קודם תשעה באב, ואת הפסוק " איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" נוהגים לקרוא בטעמי מגילת איכה. חז'ל במדרש עומדים על ביטוי מיוחד...

המשך קריאה: איכה או אייכה - לפרשת דברים
דברי שלום

דברי שלום

במהלך אזכור מאורעות העבר בנאומו של משה לכל ישראל לפני מותו, מזכיר משה פרשה שאירעה לפני זמן קצר (ב, כד-לא): קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את...

המשך קריאה: דברי שלום
פרשת שופטים כמרכזו הקדקודי של ספר דברים כולו- הרב יעקב שפירא

פרשת שופטים כמרכזו הקדקודי של ספר דברים כולו- הרב יעקב שפירא

דומה כי ניתן אולי למצוא פתרון-מה לבעיה של מבנה הספר על ידי שימוש בטכניקה של קריאה מעגלית. מהי קריאה מעגלית? גישות רבות בספרות ובפסיכולוגיה מבוססות על...

המשך קריאה: פרשת שופטים כמרכזו הקדקודי של ספר דברים כולו- הרב יעקב שפירא
לפרשת דברים הרב יעקב מאיר

לפרשת דברים הרב יעקב מאיר

פרשת השבוע, פרשת דברים, נקראת תמיד בשבת שלפני תשעה באב. הפרשה כוללת את תחילת נאומו של משה רבינו לפני מותו, ובו דברי התוכחה שלו לעם ישראל. אחד מפסוקי ה...

המשך קריאה: לפרשת דברים הרב יעקב מאיר
קשר הדורות בתיקון העולם ירחם שמשוביץ

קשר הדורות בתיקון העולם ירחם שמשוביץ

פרשת דברים פותחת בעצם את התורה שבע"פ, כפי שמובא בתחילת פרשתנו "בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר". ולאחר פתיחה המזכירה את המעבר מצ...

המשך קריאה: קשר הדורות בתיקון העולם ירחם שמשוביץ