דברים

שבת חזון

שבת חזון

איך נהפוך את תשעה באב ליום שמח השבת נחל לקרוא את ספר דברים. הצד השווה לכל פרשיותיו של ספר זה הינו הלימוד שעיקר עניינה של התורה הינו בהחלת חוקיה ודיניה...

המשך קריאה: שבת חזון
לקראת

לקראת "הפטרת חזון" תש"ע

ביהדות, לשבת שלפני אירוע יש קשר לאירוע- הנה השבת שלפני ר"ח נקראת "שבת מברכים", "שבת הגדול" מובילה לקראת הפסח, "שבת שובה" לקראת יום הכיפורים ועוד. ישנה...

המשך קריאה: לקראת "הפטרת חזון" תש"ע
פרשה ומשמעותה לדורינו

פרשה ומשמעותה לדורינו

1940 שנה לגלות בית שני וחורבן בית המקדש 1482 יום לחטיפתו של גלעד שליט בתום לוויית קרוב משפחה נוהגים האבלים בהגיעם לבית בו הם יושבים 'שבעה', לאכול סעוד...

המשך קריאה: פרשה ומשמעותה לדורינו
לקראת פ'

לקראת פ' "דברים-חזון"

פרשת דברים, שבת חזון : כידוע, פרשיות השבוע אינן צמודות לתאריך השנה, וימי ההולדת או ימי הזיכרון לא בהכרח יחולו באותה פרשה. והנה, תקופת ימי "בין המצרים"...

המשך קריאה: לקראת פ' "דברים-חזון"
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

(טו) וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם - בתודעה הציבורית, זכה פסוק זה לעצב את נושא הזהירות הגדולה משפיכות דמים. בד בבד עם מצוות התורה "ועשית מעקה...

המשך קריאה: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
''אלה הדברים'' - מודל לתוכחה מועילה - לפרשת דברים

''אלה הדברים'' - מודל לתוכחה מועילה - לפרשת דברים

בדרשותיהם על תחילת פרשת דברים, המהווה גם תחילת נאום התוכחה של משה, עומדים חז'ל על ענין התוכחה בצורות שונות. בשיחה זו נעיין בדרשה אחת, שיש בה הדרכה חשו...

המשך קריאה: ''אלה הדברים'' - מודל לתוכחה מועילה - לפרשת דברים
ביאור התורה בשבעים לשון צורך אוניברסאלי

ביאור התורה בשבעים לשון צורך אוניברסאלי

פרשת השבוע פותחת את ספר דברים, הנקרא גם משנה תורה, שהוא בבחינת תורה שבעל פה לעומת ארבעת החומשים הקודמים. חומש זה נכתב על ידי משה, בתורת מה שאומר הפסוק...

המשך קריאה: ביאור התורה בשבעים לשון צורך אוניברסאלי
לפרשת דברים

לפרשת דברים

השבת פותחים אנו את ספר משנה תורה, שאותו אמר משה לבני ישראל העומדים להכנס לארץ ישראל, על ערש כניסתם, "באר את התורה לאמר", בתורת תורה שבע"פ, והעברת הדבר...

המשך קריאה: לפרשת דברים
קשר הדורות בתיקון העולם

קשר הדורות בתיקון העולם

פרשת דברים פותחת בעצם את התורה שבע"פ, כפי שמובא בתחילת פרשתנו "בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר". ולאחר פתיחה המזכירה את המעבר מצ...

המשך קריאה: קשר הדורות בתיקון העולם
לפרשת דברים

לפרשת דברים

פרשת השבוע, פרשת דברים, נקראת תמיד בשבת שלפני תשעה באב. הפרשה כוללת את תחילת נאומו של משה רבינו לפני מותו, ובו דברי התוכחה שלו לעם ישראל. אחד מפסוקי ה...

המשך קריאה: לפרשת דברים