מסעי

כיבוש הארץ- שמירת הארץ

כיבוש הארץ- שמירת הארץ

מה היא החוקיות ההלכתית של כיבוש א"י בימינו? בשאלה זו עוסקים רבים בפירושיהם לפסוק הנ"ל, בפרשת "מסעי": "והורשתם את הארץ וישבתם בה". לפי הרמב"ן פסוק זה ה...

המשך קריאה: כיבוש הארץ- שמירת הארץ
מוצאיהם למסעיהם - אל עצם התכלית

מוצאיהם למסעיהם - אל עצם התכלית

פרשת השבוע שלנו חותמת את ספר במדבר ולמעשה חותמת את התורה שבכתב, כאשר ספר דברים הוא בבחינת "הואיל משה באר את התורה", הסבר והרחבה לתורה שבכתב. פרשת מסעי...

המשך קריאה: מוצאיהם למסעיהם - אל עצם התכלית
ולא תטמא את הארץ

ולא תטמא את הארץ

(לא) ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת: (לב) ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן: (לג) ולא תחניפו את הארץ אשר א...

המשך קריאה: ולא תטמא את הארץ
הערכת מצב

הערכת מצב

השבת אנו מסיימים את קריאת ספר "במדבר" הוא הספר הרביעי של תורת האלקים. מקופלות בו ארבעים שנות נדודי העם בראשית התהוותו, והן מסתכמות בצורה יבשה במקצת במ...

המשך קריאה: הערכת מצב
ראש הממשלה. שמור על כבוד האומה ואל תבקש סליחה מהטורקים

ראש הממשלה. שמור על כבוד האומה ואל תבקש סליחה מהטורקים

פרשתינו שעוסקת בעיקרה בסיכום ארבעים שנות נדודיו ומסעותיו של עם ישראל במדבר, משחילה אירוע שקרה מיד לאחר מותו של אהרון. "וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ...

המשך קריאה: ראש הממשלה. שמור על כבוד האומה ואל תבקש סליחה מהטורקים