מטות

עולם של נדרים

עולם של נדרים

"ככל היוצא מפיו יעשה" - עולם ההלכה הצליח להטמיע יחס מורכב מאוד לנדרים. הלכות נדרים בשולחן ערוך פותחים בהתנגדות עיקשת לנדרים, המובאת על המשנה הקובעת כי...

המשך קריאה: עולם של נדרים
פרשת מטות

פרשת מטות

פרק נרחב בפרשתנו (כפשוטו-42 פסוקים!) הוא סיפורם של שניים וחצי השבטים. הרבה נכתב על סיפור זה, ובעיקר על אריכות העניין, ובוודאי שיש פה מסר לדורות. ידועי...

המשך קריאה: פרשת מטות
איך נפתור את בעיית הדיור

איך נפתור את בעיית הדיור

בטוחני שרוב תושבי המדינה מזדהים עם מצוקת שוכרי הדירות שמפגינים בתל אביב ומבינים שצריך לעשות משהו. כל מי שקצת בקיא בסבך הבירוקרטיה הנוראה שצריך קבלן לע...

המשך קריאה: איך נפתור את בעיית הדיור