מטות

אחר תאסף אל עמיך

אחר תאסף אל עמיך

המצוה הכללית שנצטוו ישראל לצרור את המדינים, שנאמרה בפרשת פנחס, באה לכלל מעשה בפרשתנו. הקב'ה מצווה את משה (לא, ב): נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר ת...

המשך קריאה: אחר תאסף אל עמיך
מלחמות הבנים ולקחיהן

מלחמות הבנים ולקחיהן

מתוך ארבעים שנות נדודים במדבר מתוארים במקרא קורות השנה הראשונה של דור יוצאי מצרים וקורות שנת הארבעים של דור הבנים בלבד. בשנה הראשונה הספיק משה להכין א...

המשך קריאה: מלחמות הבנים ולקחיהן
פנינים לפרשת ''מטות – מסעי''

פנינים לפרשת ''מטות – מסעי''


המשך קריאה: פנינים לפרשת ''מטות – מסעי''
די לכיבוש? - לפרשות מטות מסעי

די לכיבוש? - לפרשות מטות מסעי

האם ישנה מצוה לשבת בארץ ישראל? [1]

המשך קריאה: די לכיבוש? - לפרשות מטות מסעי
אחד בפה ואחד בלב

אחד בפה ואחד בלב

כאשר בני ישראל שבים ממלחמת מדיין ואתם שבויות המלחמה, קוצף עליהם משה: "הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל בה' על דבר פעור ותהי המגיפה בעדת ה'" (ב...

המשך קריאה: אחד בפה ואחד בלב
ולא תקחו כופר

ולא תקחו כופר

לקראת כניסת ישראל לארץ כנען, עוסקת פרשת מסעי בהכנות לקראת חלוקת הארץ; מפרטת את 'שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ' (לד, יז), ומצוה על נתינת ערים ללויי...

המשך קריאה: ולא תקחו כופר
הקשר בין הארץ לכיס - לפרשת מטות מסעי

הקשר בין הארץ לכיס - לפרשת מטות מסעי

המדרש אומר, בקשר לפרשת בני גד ובני ראובן [1] : 'ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד', הלכה ג' מתנות נבראו בעולם זכה באחת מהן נטל חמדת כל העולם, זכה בחכמה...

המשך קריאה: הקשר בין הארץ לכיס - לפרשת מטות מסעי
לפרשת

לפרשת "מטות-מסעי":

א. לקחי פרשת בני גד ובני ראובן: פרק נרחב בפרשתנו (כפשוטו-42 פסוקים!) הוא סיפורם של שניים וחצי השבטים. הרבה נכתב על סיפור זה, ובעיקר על אריכות העניין,...

המשך קריאה: לפרשת "מטות-מסעי":
פרשה ומשמעותה לדורינו

פרשה ומשמעותה לדורינו

פרשות מטות-מסעי האם כסף הינו דבר כל כך חשוב ? יש תופעה פסיכולוגית שנקראת "פאראפרקסיס" שמציינת בתורת הפסיכואנליזה סוג של "פליטת פה", המבטאת דבר שחשוב מ...

המשך קריאה: פרשה ומשמעותה לדורינו
חלוצים? לפני ד'!

חלוצים? לפני ד'!

בפרשת השבוע מופיע לראשונה המושג של חלוצים (במלחמת מדין ובפרשת בני גד ובני ראובן). צריכים אנו לבחון את משמעותו של מושג זה המופיע בפרשתנו לראשונה וגם לא...

המשך קריאה: חלוצים? לפני ד'!