מטות

פרשה משפחתית מטות

פרשה משפחתית מטות

מטות(במדבר ל:ב-לב:מב) פרשה משפחתית מטות לכל אחד מאתנו ישנו משהו מיוחד במינו, אולם לעיתים אנחנו אפילו לא מודעים לקיומו. מדובר במשהו שקל מאד לתת, אך קשה...

המשך קריאה: פרשה משפחתית מטות
סדרי עדיפויות נכונים

סדרי עדיפויות נכונים

מטות(במדבר ל:ב-לב:מב) סדרי עדיפויות נכונים בפרשת השבוע שלנו, אנו רואים כיצד בני ישראל עסוקים בהכנות האחרונות שלהם לקראת הכניסה לארץ ישראל. שניים מהשבט...

המשך קריאה: סדרי עדיפויות נכונים
די לכיבוש? - לפרשות מטות מסעי הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

די לכיבוש? - לפרשות מטות מסעי הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

האם ישנה מצוה לשבת בארץ ישראל? [1] הרמב"ם, כידוע, לא מנה מצוה זו כאחת מתרי"ג המצוות. הרמב"ן, לעומתו, מנה את ירושת הארץ וישיבתה, וזו לשונו [2] : מצוה ר...

המשך קריאה: די לכיבוש? - לפרשות מטות מסעי הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
''ויקצף משה''- הסיפור החסידי לפרשת מטות שמעיה כרמל

''ויקצף משה''- הסיפור החסידי לפרשת מטות שמעיה כרמל

הרב הקדוש ר' מרדכי מניסכיז השתוקק להשיג 'ארבע כנפות' מארץ ישראל, ובקושי גדול עלה בידי החסידים להשיגו. ואחד מן התלמידים אמר לצדיק שהוא רוצה לתפור את הט...

המשך קריאה: ''ויקצף משה''- הסיפור החסידי לפרשת מטות שמעיה כרמל
לא יחל דברו

לא יחל דברו

האיסור, כפי שהוא משתמע מתוך הכתוב, הריהו מוחלט: לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, ואולם חז'ל קבעו בתורה שבע"פ, כי יש אפשרות לעקור את נדר מעיקרו. האדם...

המשך קריאה: לא יחל דברו
ככל היוצא מפיו יעשה

ככל היוצא מפיו יעשה

שפע המלל הנוחת עלינו מריבוי הערוצים וממשקל העיתונות הביא מה שמביא בכנפיו כל עודף היצע – ירידה במחיר. אין הכוונה למחיר כספי דווקא כי אם לערכה של המילה...

המשך קריאה: ככל היוצא מפיו יעשה
''סליחה'' על מחשבה בלבד

''סליחה'' על מחשבה בלבד

פעמיים נאמר בפרשת מטות בענין נדרים "וה' יסלח לה". במה מדובר ועל מה ה' יסלח? לפי הדין, בעל ששמע "נדר" של אשתו שבינו לבינה שיש בו עינוי נפש, יכול הבעל ל...

המשך קריאה: ''סליחה'' על מחשבה בלבד
שנאת החטא

שנאת החטא

נקם נקמת בנ?י ישראל מאת המדינים (במדבר לא, ב) הקב'ה מצווה את בני ישראל "נקום נקמת בני ישראל מאת המדייניים" (לא, ב) על כך שמדיין החטיאו את ישראל בשיטים...

המשך קריאה: שנאת החטא
חלוצים? לפני ד'!

חלוצים? לפני ד'!

בפרשת השבוע מופיע לראשונה המושג של חלוצים (במלחמת מדין ובפרשת בני גד ובני ראובן). צריכים אנו לבחון את משמעותו של מושג זה המופיע בפרשתנו לראשונה וגם לא...

המשך קריאה: חלוצים? לפני ד'!
פארו עלי ופארי עליוי

פארו עלי ופארי עליוי

פרשיות מטות-מסעי שהינן בדר"כ מחוברות, חותמות במידה מסויימת את התורה, המספרת את תולדות העולם מבריאתו עד להגעתם של בני ישראל לערבות מואב אשר על ירדן ירח...

המשך קריאה: פארו עלי ופארי עליוי