קרח

קרח ומתנות כהנה – הלקח

קרח ומתנות כהנה – הלקח

נוהגים אנו לחלק את התורה בחלוקה המוכרת לנו של חמישים וארבע פרשיות. השאלה היא: האם יש גם משמעות פנימית לחלוקה זו?, כלומר: האם אפשר לאתר גורם מקשר המסבי...

המשך קריאה: קרח ומתנות כהנה – הלקח
השררה מעבירה על הדעת

השררה מעבירה על הדעת

יש הרואים בפרשת התנהלות "קורח" ועדתו נגד משה עניין של מחלוקת בלבד. הם חלוקים לכאורה על משה ואהרן, אינם מסכימים עמו. לעומתם יש המגדירים את מחלוקת קורח...

המשך קריאה: השררה מעבירה על הדעת
''כולם קדושים'' ו''מדוע תתנשאו''- לפרשת קרח

''כולם קדושים'' ו''מדוע תתנשאו''- לפרשת קרח

הקריאה "כולם קדושים" ו"מדוע תתנשאו על קהל ה'" המופנית כלפי מנהיגותם של משה ואהרן, מבטאת את המשבר החמור ביותר בשרשרת המשברים שפרצו בין העם למנהיגיו במס...

המשך קריאה: ''כולם קדושים'' ו''מדוע תתנשאו''- לפרשת קרח
יחוס זה לא הכל

יחוס זה לא הכל

קצת לפני טקס החופה באחת החתונות שערכתי, ניגש אלי הסבא של הכלה, אדם באמצע שנות השבעים, גלוי ראש וגלוח זקן, ובפנים מלאות חשיבות עצמית אמר לי "אתה יודע מ...

המשך קריאה: יחוס זה לא הכל
מטרת הוויכוח והמחלוקת

מטרת הוויכוח והמחלוקת

במסכת אבות נאמר: "איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קרח וכל עדתו".נשאלת השאלה מדוע לא אמרו חכמים את שמות...

המשך קריאה: מטרת הוויכוח והמחלוקת
פרשת קרח

פרשת קרח

מה עושה מנהיג בשעה שמרד המונים פורץ בפתח אוהלו? בכל עם ולשון, ובכל תקופה בהיסטוריה האנושית, היה המנהיג מעמיד כיתת יורים מול ההמון ופוקד: "אש". אך לא כ...

המשך קריאה: פרשת קרח
לפרשת קרח

לפרשת קרח

מלחמת המעמדות חוצה את ההיסטוריה לכל אורכה. בכל תקופה קמו אנשים שטענו כי החלוקה המעמדית אינה מוצדקת. מהם מי שניסו להפוך את ההיררכיה הקיימת ולהציב במקומ...

המשך קריאה: לפרשת קרח
קורח - ראשון הציניקנים בישראל - לפרשת קורח

קורח - ראשון הציניקנים בישראל - לפרשת קורח


המשך קריאה: קורח - ראשון הציניקנים בישראל - לפרשת קורח
מחלוקת קרח ועדתו יר?חם שמשוביץ

מחלוקת קרח ועדתו יר?חם שמשוביץ

המשנה תוך לימוד מפרשתנו אומרת "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח ועדתו" וקשה להבין מדוע אומרת המשנה מחלוקת קרח ועדתו ולא מחלוקת קרח ומשה? על...

המשך קריאה: מחלוקת קרח ועדתו יר?חם שמשוביץ
אתם המתם את עם ה' הרב ישראל רוזנברג

אתם המתם את עם ה' הרב ישראל רוזנברג

שתי טענות מופנות אל משה ואהרון. טענה אחת על ידי בני לוי על כך שמשה ומשפחתו מתנשאים על העדה, וטענת דתן ואבירם שמשה ואהרון מדעתם הביאו אותם אל המדבר. וב...

המשך קריאה: אתם המתם את עם ה' הרב ישראל רוזנברג