קרח

גווני המחלוקת

גווני המחלוקת

האם יש בידינו מכשיר המאפשר לדעת מתי מדובר במחלוקת שהיא לשם שמיים ומתי מדובר במחלוקת שאינה לשם שמיים? הלוא כל אחד משוכנע, בשעה שהוא נאבק על דבר מה, שהמ...

המשך קריאה: גווני המחלוקת
קדושה תובענית

קדושה תובענית

פרשת קורח מהווה מוקד לדיון מתמיד בדבר אופי המחלוקת. המשנה באבות הרואה במחלוקת קורח ועדתו את הביטוי המובהק למחלוקת שאינה לשם שמיים, משיבה את הלומד לפרש...

המשך קריאה: קדושה תובענית
גודל חכמה וגודל נפש

גודל חכמה וגודל נפש

וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' הוּא הַקָּדוֹשׁ [טז ז] קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זה [רש"י, עפ"י תנחומא קרח ה] קורח נביא ופקח היה. אלא שלעומת גדלות...

המשך קריאה: גודל חכמה וגודל נפש
מחלוקת ומלוכה

מחלוקת ומלוכה

כאשר אנו מתבוננים בפרשה וההפטרה, נראה לנו לכאורה כאילו רק מציאותו של פסוק דומה, אותו אומרים משה ושמואל הוא המשתף את הפרשה וההפטרה. הכוונה למה שאומר מש...

המשך קריאה: מחלוקת ומלוכה
מחלוקת קרח ועדתו

מחלוקת קרח ועדתו

המשנה תוך לימוד מפרשתנו אומרת "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח ועדתו" וקשה להבין מדוע אומרת המשנה מחלוקת קרח ועדתו ולא מחלוקת קרח ומשה? על...

המשך קריאה: מחלוקת קרח ועדתו
אמת מארץ תצמח

אמת מארץ תצמח

חומש "במדבר" מגולל בפנינו תהליך של גיבוש סדרי שלטון ומשפט בעם ישראל לקראת הכניסה לארץ. והנה, ככל שחזון השיבה לארץ מתקרב לכדי מימוש, מתגברים המשברים וה...

המשך קריאה: אמת מארץ תצמח
טיפשים הבוחרים במנהיג לא מוצלח. הרב ראובן הילר, לפרשת קרח

טיפשים הבוחרים במנהיג לא מוצלח. הרב ראובן הילר, לפרשת קרח

קורח עמד בראש המורדים והצטרפו אליו מנהיגים מכמה שבטים +250 מנכבדי העם. המרד הסתיים כמסופר בתורה במפלתו של קורח והוא עם משפחות המורדים נבלעו באדמה אל מ...

המשך קריאה: טיפשים הבוחרים במנהיג לא מוצלח. הרב ראובן הילר, לפרשת קרח
פנינים לפרשת קרח

פנינים לפרשת קרח


המשך קריאה: פנינים לפרשת קרח
מחלוקת – סיבות ומניעים

מחלוקת – סיבות ומניעים


המשך קריאה: מחלוקת – סיבות ומניעים
קין, קרח והפוסט-מודרניזם

קין, קרח והפוסט-מודרניזם

במוקד טענתו של קרח עומד הפסוק "כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'"

המשך קריאה: קין, קרח והפוסט-מודרניזם