בהעלותך

תורת משה

תורת משה

בפרשת השבוע מופיע אחד מן המאפיינים הבולטים של משה, אולי החשוב ביותר שלו כאדם – ענווה. התורה אומרת כי "האיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". אין...

המשך קריאה: תורת משה
לפרשת בהעלותך

לפרשת בהעלותך

מחזה נפוץ הוא לראות אדם השולט במחשבים כאשר הוא נהנה מכל דקה בחברתו של בן הדור אשר לא ידע את המחשב. הרגשה זו הופכת טובה מרגע לרגע כאשר השולט במחשב (ובר...

המשך קריאה: לפרשת בהעלותך
תקון חטאים על ידי הנהגה רוחנית

תקון חטאים על ידי הנהגה רוחנית

"ערבוב" פרשיות ובקורת המקרא. בעקבות תלונת ישראל והתשובה על טענותיו של משה "מאין לי בשר", משיב ה': "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל... ואצלתי מן הרוח" לכ...

המשך קריאה: תקון חטאים על ידי הנהגה רוחנית
אנחנו כמו בובת נחום תקום- הרב ראובן הילר, לפרשת בהעלתך

אנחנו כמו בובת נחום תקום- הרב ראובן הילר, לפרשת בהעלתך

לבובה הזאת יש מעלות רבות אך גם חסרונות. החיסרון הגדול הוא שאם נמאס לנו ממנה ואנו רוצים להפיל אותה, היא מסרבת בתוקף לצאת מהבמה ובעקשנות ממשיכה לעמוד. ז...

המשך קריאה: אנחנו כמו בובת נחום תקום- הרב ראובן הילר, לפרשת בהעלתך
פנינים לפרשת ''בהעלותך''

פנינים לפרשת ''בהעלותך''

"בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" אמרו ישראל לפני הקב'ה: ריבונו של עולם! לנו אתה אומר שנאיר לפניך? אתה הוא אורו של עולם, והאורה דרה...

המשך קריאה: פנינים לפרשת ''בהעלותך''
מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה

מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה

בהעלותך את הנרות – הקשר בין העלאת הנרות לבין חינוך נדרש בפנים הרבה. נזכיר בהקשר זה את חנוכה, שהיא מספקת לנו כדי לקשור בין דיני הדלקת הנר לבין דיני הדל...

המשך קריאה: מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה
איך בונים בית חולים?

איך בונים בית חולים?

בפרשתנו מצוה ה' את משה לעשות לו חצוצרות כסף, והתורה מפרטת את תפקיד החצוצרות [4] : מה שהקשה כתר"ה על מה שכתב הריטב"א שלפי הסברא שצריך חצוצרות בתענית נה...

המשך קריאה: איך בונים בית חולים?
ומי יתן כל עם ד' נביאים

ומי יתן כל עם ד' נביאים

כמעט שנה חלפה מאז קיבל עם ישראל את התורה. המשכן הוקם, העם התפקד ונערך למסע מסיני לארץ ישראל. ויהי בנסוע הארון, והנה הכל החל להשתבש - תבערה, קברות התאו...

המשך קריאה: ומי יתן כל עם ד' נביאים
כי עת לחננה כי בא מועד

כי עת לחננה כי בא מועד

פרשת בהעלותך עמוסה היא בנושאים רבים הקשורים בעיקר בהכנות המעשיות לנסיעה לארץ ישראל ולעיכובים שבדבר. וכשמעיינים בהפטרה נראה שוב שהקשר בינה לבין הפרשה מ...

המשך קריאה: כי עת לחננה כי בא מועד
מאספסוף לאסיפת זקנים - התנהגות בעת משבר - לפרשת בהעלותך

מאספסוף לאסיפת זקנים - התנהגות בעת משבר - לפרשת בהעלותך

בתחילת פרשת השבוע מתואר מסע המחנות. לקול תרועת החצוצרות נוסעים כל המחנות לסדריהם ובתוכם ארון ה'.[2]: ואמר רבי אלעזר משה הטיח דברים כלפי מעלה שנאמר 'וי...

המשך קריאה: מאספסוף לאסיפת זקנים - התנהגות בעת משבר - לפרשת בהעלותך