הדפסה
פרשת שבוע - בהעלותך

אנחנו כמו בובת נחום תקום- הרב ראובן הילר, לפרשת בהעלתך

 

 

לבובה הזאת יש מעלות רבות אך גם חסרונות. החיסרון הגדול הוא שאם נמאס לנו ממנה ואנו רוצים להפיל אותה, היא מסרבת בתוקף לצאת מהבמה ובעקשנות ממשיכה לעמוד. זה מזכיר לנו כל מיני שרים וראשי ממשלות שענני קלון עוטפים אותם והקהל רומז להם יאללה תתחפפו מהחיים הציבוריים והם בעקשנות, כמו בובת נחום תקום נופלים וקמים נופלים וקמים ותמיד ממשיכים איכשהו להופיע על הבמה. עד כאן החיסרון. על היתרון של 'נחום תקום' נלמד מפרשתינו.

עד פרשתינו מצבו של עם ישראל מצוין. הם יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה, עמוד אש ועמוד ענן מלווים אותם,מים יש להם בשפע מבאר מים שכל הזמן מלווה אותם. אוכל יורד להם מן השמים ופתאום בפרשתינו משבר ויהי העם כמתאננים רע באזני השם ובהמשך והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר ובהמשך חטא המרגלים ומרד קורח ועדתו. חזל בפרקי אבות (פרק ה)אומרים על זה: עשרה נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר, שנאמר (במדבר יד), וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. הרבה נפילות עובר עם ישראל, אך נפילות אלו מעידות על בגרות. תינוק בראשית דרכו מוחזק על ידי הוריו וכשם מניחים לו סוף כל סוף ללכת לבד ו...ליפול, זה מעיד שהוא כבר גדל. הוא נופל ונופל עד שבסופו של דבר הוא מצליח ללכת לבד. כל נפילה כואבת. פה הוא נחבט בראש ופה בכתף אך דווקא בעזרת נפילות אלו לומד הוא לאט לאט ללכת בכוחות עצמו. ספר במדבר הוא מסע הטירונות שלקראת הכניסה לארץ ישראל ובטירונות יש רגעי משבר וכישלונות, אך כשאנחנו מגיעים לפתחה של ארץ ישראל בתום נדודי המדבר, אנחנו עם מחושל, חזק ובעל בטחון עצמי לבנות מדינה בכוחות עצמנו. יצאנו לגלות ארוכה שניתקה אותנו מהידע כיצד לנהל מדינה . 2000 שנה הגויים ניהלו עבורנו מדינות, וברוך ד' חזרנו לארץ, הקמנו מדינה אך אין לנו מספיק ניסיון כיצד לנהלה באופן הנכון ואנו נופלים וקמים, עושים שטויות ושוב נופלים אך גם שוב קמים וכל נפילה היא בית ספר שדרכו נשתפר בעזרת השם וה נחום תקום שהיא מדינת ישראל של העם היהודי תלמד מהנפילות ותהיה בסוף בעצמה אור לגויים באלוקות שבה, בטכנולוגיה שבה בחקלאות בהייטק וברפואה שבה ויתקיים בה הפסוק (עמוס ה ב' נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל וכדרשת חז ל במסכת ברכות ד:) נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קומי בתולת ישראל