הדפסה
פרשת שבוע - בהעלותך

הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם; כי אשה כשית לקח


בפרק י"א פסוקים כא-כג נאמר: "ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים הצאן ובקר ישחט להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ויאמר ה' אל משה היד ה' תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא". המפרשים דנו בשאלה וכי משה רבינו פקפק ביכולתו של הקב'ה?

אולי אפשר להציע שמשה רבינו ח"ו לא פקפק ביכולתו של הקב'ה ובודאי אם היה פונה לבני ישראל לא היה אומר להם היד ה' תקצר, ואולם זו מעלתם לכל הפחות של המעולים בנביאים אברהם ומשה שדיבורם כלפי הקב'ה היה כדבר איש אל רעהו.

ולכן אברהם בבראשית פרק י"ח פסוק כ"ה אומר לקב"ה "חללה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט". וכן משה רבינו שדיבר עם הקב'ה פנים בפנים דיבר אל הקב'ה כדבר איש אל רעהו בלא כל פקפוק ביכולתו של הקב'ה, אלא שהיה ברצונו לברר מהיכן יגיע אותו בשר.

כי אשה כשית לקח


בפרק י"ב פסוקים א-ג נאמר: "ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח ויאמרו הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר וישמע ה'. והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". עיין במפרשים כיצד פירשו.

ואולי י"ל שמשה לקח אשה נוספת למרות שהיה מבוגר. ובפשטות נהג זאת מתוך הנהגה של מלכות שמנהיג היה לוקח אשה נוספת אף על פי שהיה מבוגר ועל זה טענו מרים ואהרן, משה אינו המנהיג היחידי הרי ה' מנבא גם על ידינו. ועל זה מוסיפה התורה והאיש משה ענו וכו' יש שתי אפשרויות לפרש: א. משה לא הגיב כיון שהיה ענו. ב. משה לא לקח אשה נוספת מתוך כבוד עצמי אלא בגלל שידע שזה חשוב לעם שהמנהיג ינהג בכבוד.

מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את פינת פרשת השבוע של הרב ישראל רוזנברג לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.