נשא

נזיר - חוטא או קדוש?

נזיר - חוטא או קדוש?

ניגודי ההשקפות על ערכה של פרישה מהחיים יונקים חיוניותם מדברי התורה עצמה בפרשתנו, שלעתים היא מגדירה את הנזיר כחוטא הזקוק לכפרה, ולעתים היא קוראת לו בשם...

המשך קריאה: נזיר - חוטא או קדוש?
פנינים לפרשת ''נשא''

פנינים לפרשת ''נשא''


המשך קריאה: פנינים לפרשת ''נשא''
''ושמו את שמי''

''ושמו את שמי''

ההפטרה שנקבעה לפרשת נשא קשורה כמובן לפרשת נזיר המופיעה בפרשתנו. "נזירות שמשון" עליה נצטוותה כבר אמו של שמשון תופסת מקום מרכזי בהפטרה. התגלות מלאך ד' א...

המשך קריאה: ''ושמו את שמי''
נישואין פתוחים-הרס המשפחה היהודית , הרב ראובן הילר- לפרשת נשא

נישואין פתוחים-הרס המשפחה היהודית , הרב ראובן הילר- לפרשת נשא

בפרשתינו נמצאת פרשת סוטה המספרת על מקרה שבעל ראה את אשתו מסתודדת במקום סגור עם גבר זר והוא קינא לה דהיינו שביקש ממנה בפני שני עדים לא לעשות זאת שנית ו...

המשך קריאה: נישואין פתוחים-הרס המשפחה היהודית , הרב ראובן הילר- לפרשת נשא
פרצופים שונים, דעות שונות ומקור אחד - לפרשת נשא

פרצופים שונים, דעות שונות ומקור אחד - לפרשת נשא

פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. ר' צדוק הכהן מלובלין מציין שגם המדרש על הפרשה וכן הזוה"ק על הפרשה הם ארוכים ביותר. דבר זה מוסבר בכך שפרשת נשא ח...

המשך קריאה: פרצופים שונים, דעות שונות ומקור אחד - לפרשת נשא
וישם לך שלום

וישם לך שלום

גם מפקדם של הלויים הסתיים.

המשך קריאה: וישם לך שלום