הדפסה
פרשת שבוע - נשא

נישואין פתוחים-הרס המשפחה היהודית , הרב ראובן הילר- לפרשת נשא

בפרשתינו נמצאת פרשת סוטה המספרת על מקרה שבעל ראה את אשתו מסתודדת במקום סגור עם גבר זר והוא קינא לה דהיינו שביקש ממנה בפני שני עדים לא לעשות זאת שנית והיא בכל אופן עשתה זאת אלא שטוענת שרק שוחחה עם אותו גבר ולא נאפה עימו. בעלה חושד בה ומצד שני לא רוצה לפרק את המשפחה רק על סמך חשדות ועל כן נתנה התורה פתרון לעניין על ידי כך ששני בני הזוג יעלו לירושלים לבית המקדש ושם תשתה האישה את מי הסוטה. אם התברר שאכן זינתה, הייתה האישה מתה במהירות, אך אם לא מתה משתיית מים אלו,הייתה בכך ראיה שאכן אישה זו לא בגדה בבעלה והיא יכולה לחזור לבעלה. פרשה זו תמוהה הן מההזדקקות האלוקית לנס עבור בעיה פרטית שבין איש לאשתו והן מדרך ברור האמת באופן ניסי ולא בדרישה וחקירה בבית הדין כמו בכל משפטי התורה. הסבר ראשון לתמיהות אלו כותב הרמבן (פרק ה , ו) והנה אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי העניין הזה, שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל .. כי חפץ למען צדקו לייסר הנשים שלא תעשינה כזימת יתר העמים, ולנקות ישראל מן הממזרות שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם כלומר הרמבן רואה את דיני סוטה כדבר לאומי ששומר על טהרתו של עם ישראל וממילא על האפשרות ששכינה תשרה עליו ועל כן מובן מדוע ריבונו של עולם מטריח עצמו לעשות נס כזה.

ניתן להסביר נושא זה גם במימד הפרטני שהלוא קיימת הלכה ברמבם (הלכות סוטה פרק ב) שהדין של שתית המים מתקיים רק כשבני הזוג אוהבים זה את זה ורוצים בהמשך הנישואין, אלא שחשדות כבדים פוגעים בקשר שבניהם ותפקיד מי הסוטה להחזיר את השלום לביתם, אך אם כתוצאה מהחשדות פסקה האהבה, יכול כל צד להודיע על רצונו בפרוק הנישואין ואז אין את שתיית מי הסוטה. החידוש הגדול שמחדשת לנו התורה בדין זה הוא ששלמותו של התא המשפחתי הקטן, חשוב לא פחות מדברים לאומיים גדולים והמאמץ והכוחות ואפילו הניסים שחייבים אנו להשקיע בשלום בית של משפחה בודדת איננו חשוב פחות מההשקעה במאבק על נושא לאומי כזה או אחר.

תופעת המתירנות שחלק נכבד מבני עמינו אימץ מתרבות המערב, מתייחסת בסלחנות לתופעת הבגידה או הניאוף ולהפך, יש הרואים בכך מתכון להתחדשות בבחינת מים גנובים ימתקו ול?חם סתרים ינעם (משלי ט). לצערנו גם המציאות וגם כל המחקרים מראים שתופעה זו הינה הסיבה העיקרית להרס חיי הנישואין, לפירוק משפחות, תופעה שמשאירה בדרך כלל ילדים אומללים.

היכולת של בני זוג לשמוח זו בזה בבחינת איזהו עשיר השמח בחלקו (אבות ד א), לבנות זוגיות איתנה שבה יש לבני הזוג אמון מלא אחד בשני, היא המתכון למשפחה מאושרת שרק בתוכה ניתן גם לגדל ילדים שמחים ומאושרים.