נשא

שבעים פנים לתורה

שבעים פנים לתורה

נשא(במדבר ד:כא-ז:פט) שבעים פנים לתורה "שבעים פנים לתורה" (לקוח מתוך הגמרא). כשהייתי ילד צעיר, ריחמתי מאד על אחי הגדול, משום שתאריך בר המצווה שלו 'נפל'...

המשך קריאה: שבעים פנים לתורה
פרשה משפחתית נשא

פרשה משפחתית נשא

נשא(במדבר ד:כא-ז:פט) פרשה משפחתית נשא מאת נתנאל ספרן "אני צריך מתנדב למשימה קשה ומאומצת!" מה המלים הללו עושות לנו? האם הן גורמות למישהו מאתנו לקפוץ ול...

המשך קריאה: פרשה משפחתית נשא
נזירות

נזירות

נזירות היא דרך מיוחדת להתקרב לה'. אחרי שבחומש ויקרא, תורת כהנים, הוצגו דרכים להתקדש ולהתקרב לה', לכהנים וללויים בפרט, ולעם ישראל כולו, בדרך של קיום המ...

המשך קריאה: נזירות
פרשת נשא

פרשת נשא

סודם של קרבנות הנשיאים פרשת נשא הינה הפרשה הארוכה ביותר בתורה, המונה כ-176 פסוקים (מספר זה הינו גם מספר הפסוקים בפרק התהילים הארוך ביותר - מזמור קי"ט,...

המשך קריאה: פרשת נשא
מי בפנים ומי בחוץ

מי בפנים ומי בחוץ

מיד לאחר תום המפקד עוסקת התורה בארבע מצוות עיקריות: שילוח טמאים מחוץ למחנה, אשמות שונים ובמרכזם אשם גזל הגר, סוטה ונזיר. בשל העובדה שספר במדבר מספר את...

המשך קריאה: מי בפנים ומי בחוץ
כלל הצריך לפרט - לפרשת נשא

כלל הצריך לפרט - לפרשת נשא

שלוש הפרשיות הראשונות של ספר במדבר - במדבר, נשא ובהעלותך - עוסקות בסידור מחנה ישראל סביב המשכן, בצורת ההליכה במדבר ובחלוקת הדגלים ותפקידי הלויים.

המשך קריאה: כלל הצריך לפרט - לפרשת נשא
שמשון – הסוכן הכפול

שמשון – הסוכן הכפול


המשך קריאה: שמשון – הסוכן הכפול
קדושה ומלכות - מלוכה וממשלה

קדושה ומלכות - מלוכה וממשלה

ספר במדבר הוא ספר הדרך, המדבר, על דרכו של עם ישראל ממצרים לארץ ישראל; ואין הכוונה רק לתקופה של הימים ההם, אלא גם בזמן הזה ביציאתנו אנו ממיצרי וכבלי המ...

המשך קריאה: קדושה ומלכות - מלוכה וממשלה
האיזון בין רוחניות לגשמיות

האיזון בין רוחניות לגשמיות

"...דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפליא נדר נזיר לזיר לה'.." (במדבר ו' ב') על מצוות הנזירות נכתב בספר החינוך (מצוה שע"ד): .. כי בהיות האד...

המשך קריאה: האיזון בין רוחניות לגשמיות
הנזיר קדוש או חוטא?

הנזיר קדוש או חוטא?

בפרשתנו מופיעה דמות מעוררת מחלוקת והיא - הנזיר. הנזיר היוה מקור לויכוח ומחלוקת במשך הדורות, בקשר ליחסה של היהדות לסגפנות ופרישה מתענוגות החיים, שהנזיר...

המשך קריאה: הנזיר קדוש או חוטא?