במדבר

עבד לעם קדוש על אדמת הקודש

עבד לעם קדוש על אדמת הקודש

פרשתנו היא הפרשה הראשונה בספר במדבר העוסק ברובו בקורות עמנו במדבר בדרכו לארץ ישראל. עד לכאן דובר בכל ההכנות הנצרכות לפני כניסתם של אבותינו לארץ ומכאן,...

המשך קריאה: עבד לעם קדוש על אדמת הקודש
במספר שמות

במספר שמות

תמיהה גדולה מתעוררת למקרא הפסוקים הראשונים בפרשת במדבר: וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר. שאו את ר...

המשך קריאה: במספר שמות