במדבר

לקראת פרשת במדבר

לקראת פרשת במדבר

לפרשת במדבר אנו פותחים בספר חדש, וכיוון שאני עסוק מאד השבוע בהרצאות לחיילים (בשבת לפני אנשי קבע באשקלון, ובמשך השבוע במוצבי הצפון, ובאוגדת עזה...) הבא...

המשך קריאה: לקראת פרשת במדבר
רוב מניין ורוב בניין

רוב מניין ורוב בניין

פרשתנו פותחת את ספר במדבר ומהווה בעצם את ספר המסע, ספר הדרך של בני ישראל. לאחר ספרים שמות וויקרא שהיוו את ההקדמה לדרך בא חומש במדבר ועוסק במאבקיו ובנס...

המשך קריאה: רוב מניין ורוב בניין
והנצח זו ירושלים

והנצח זו ירושלים

פרשתנו הפותחת את ספר במדבר "חומש הפקודים", עוסקת ברובה במניינם של ישראל ובסידור מחנה ישראל לדגליו. מענין זה של הדגלים לומדים אנו לימוד חשוב המתקשר לענ...

המשך קריאה: והנצח זו ירושלים
פנינים לפרשת ''במדבר''

פנינים לפרשת ''במדבר''


המשך קריאה: פנינים לפרשת ''במדבר''
כל הארץ דגלים דגלים - לפרשת במדבר

כל הארץ דגלים דגלים - לפרשת במדבר

ספר במדבר, כשמו כן הוא, מתאר את חייהם של ישראל במדבר. אחד הדברים המאפיינים תקופה זו, מופיע בפרשת השבוע: סידור מחנה ישראל לדגלים. [2] : הדא הוא דכתיב (...

המשך קריאה: כל הארץ דגלים דגלים - לפרשת במדבר
חובת השרות

חובת השרות

פרשנים רבים עסקו בשאלה מפני מה פותח ספר במדבר במפקד. עיקר שאלתם נובע מהעובדה כי לא מזמן נפקד עם שישראל – בשעה שנבנה המשכן וכל אחד הביא את מחצית השל נע...

המשך קריאה: חובת השרות
פרשת במדבר

פרשת במדבר

"לי יהיו" הבכורים, ואחריהם הלויים, הוקדשו לה'. הביטויים "הקדשתי לי", "לי יהיו" חוזרים מספר פעמים בפרשת במדבר ביחס לבכורות וללויים. תחילה היו אלו הבכור...

המשך קריאה: פרשת במדבר
אייר - חודש הגבורה

אייר - חודש הגבורה

ספר במדבר פותח בציון תאריך:

המשך קריאה: אייר - חודש הגבורה
במספר שמות לפרשת במדבר

במספר שמות לפרשת במדבר

46,500, 54,400, 603550 מספרים, מספרים, מספרים. אלו הם רק חלק מן המספרים המופיעים בפרשת השבוע. הנושא של הפרשה הוא מספרם של בני ישראל ושל כל אחד ואחד מן...

המשך קריאה: במספר שמות לפרשת במדבר
חומש הפקודים

חומש הפקודים

פרשתנו היא הפרשה הפותחת את ספר במדבר הנקרא גם "חומש הפקודים", על שם המפקדים שבו. צריך לזכור שהקשר שבין הפרשות להפטרות אינו סתם מקרי, ואינו סתם סיפורים...

המשך קריאה: חומש הפקודים