במדבר

פרשה משפחתית במדבר

פרשה משפחתית במדבר

במדבר(במדבר א:א-ד:כ) פרשה משפחתית במדבר כל אחד מאתנו רואה את העולם בצורה שונה ובוחר לעשות את הדברים באופן שונה. לעתים, אפילו אנשים ששואפים בחייהם להשי...

המשך קריאה: פרשה משפחתית במדבר
הר סיני ומידת הענווה

הר סיני ומידת הענווה

במדבר(במדבר א:א-ד:כ) הר סיני ומידת הענווה רבות סופר כבר אודות הישיבה המפורסמת, ששכנה באירופה במאה התשע-עשרה לספירה, ישיבת נוברדוק. תלמידי הישיבה ההיא...

המשך קריאה: הר סיני ומידת הענווה
תורה ועבודה

תורה ועבודה

בפרק רביעי שבסוף פרשתנו אנו קוראים אזהרה להגנת משפחת הקהתי: (יז) וידבר ד' אל משה ואל אהרן לאמר: (יח) אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים: (יט) וזא...

המשך קריאה: תורה ועבודה
החומר והרוח בגאולת ישראל

החומר והרוח בגאולת ישראל

כאשר אנו מחפשים את המשותף בין הפרשות להפטרות, עלינו להעמיק יותר מלמצא דבר החוזר בשניהם ולמצא מהות המשותפת לשניהם ולא רק פרט דומה. הפטרת השבוע בזכריה ע...

המשך קריאה: החומר והרוח בגאולת ישראל
אמונה וביטחון

אמונה וביטחון

"וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם.....ועתה נפשנו יבשה אין כל כי אם אל המן עינינו" (במדבר יא ה,ו) אי...

המשך קריאה: אמונה וביטחון
מי, איפה ומתי - לפרשת במדבר

מי, איפה ומתי - לפרשת במדבר

נעיין בפסוק הפותח את הפרשה והספר כולו: וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר. מצאנו, שדרשו חכמים את הפס...

המשך קריאה: מי, איפה ומתי - לפרשת במדבר
הדגל המוביל

הדגל המוביל

פרשת השבוע עוסקת בדגלים של השבטים. כל היוצא לטיול מאורגן ברכבים ברחבי ארץ ישראל, יודע שמקובל לתלות דגל, או סימן היכר אחר, בדרך כלל על האנטנה של כלי הר...

המשך קריאה: הדגל המוביל
תורה ועבודה

תורה ועבודה

...

המשך קריאה: תורה ועבודה
והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל

והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל

(מח) וידבר ה' אל משה לאמר: (מט) אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל: (נ) ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המ...

המשך קריאה: והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל
ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו

ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו

בפרק ד' פסוק ד' נאמר: "זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים". מתוך המשך הפרשה משמע שקדש הקדשים כאן אינו קדש הקדשים שבמשכן, אלא הכלים המקודשים ביותר ו...

המשך קריאה: ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו