בהר

בהר

בהר

בהר(ויקרא כה:א-כו:ב) 'שבת שבתון' ומעמד הר סיני בכל שבוע אנו טורחים לפתוח את תיבת הדואר האלקטרוני שלנו ולקרוא את דברי התורה על פרשת השבוע. אנו פוגשים ר...

המשך קריאה: בהר
פרשת בהר

פרשת בהר

יש בחירות אין בחירות ואיפה אנחנו בזה? משרד האוצר עורך מפעם לפעם רפורמות שונות. מוריד מיסים מסוג אחד ומעלה מיסים מסוג אחר. הרפורמות הכלכליות היותר מהפכ...

המשך קריאה: פרשת בהר
פרשת בהר בחוקותי

פרשת בהר בחוקותי

א. וחי אחיך עמך-חייך קודמים לשל חברך עסקנו בשבועות האחרונים בענייני הקדושה, שהיא כידוע מילת המפתח של הפרשיות. גם הפעם נמשיך בנושא קדושת החיים, אך מזוי...

המשך קריאה: פרשת בהר בחוקותי
יום העצמאות

יום העצמאות

יום העצמאות ויום הנכבה פרשתינו עוסקת הרבה בנושא התמיכה שצריכה החברה לתת לאלו שלא צלחה דרכם והם נזקקים לסיוע. אמנם הפרשה פותחת בעזרה שיש להעניק קודם כל...

המשך קריאה: יום העצמאות
כי לי כל הארץ

כי לי כל הארץ

פרשת בהר פותחת באיזכור הלכות שמיטה וידועה היטב דרשת חז'ל "מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסינ...

המשך קריאה: כי לי כל הארץ
דודו או בן דודו יגאלנו

דודו או בן דודו יגאלנו

פרשת השבוע שלנו פותחת בשבת וחותמת בשבת. פותחת בשבת הארץ ומסיימת בשבת בראשית בחיבורה עם המקדש. היחס הקיים בין השבת והשביעית הוא היחס בין הפרט לכלל, האד...

המשך קריאה: דודו או בן דודו יגאלנו
טבעיות וקדושה

טבעיות וקדושה

כאשר אנו קוראים בפרשתנו, קשה לנו שלא להתפלא על מה עושה פרשה זו במקומה, שהרי ברכות וקללות על קיום והפרת הברית מופיעות בסוף ספר דברים במקום הראוי להם בס...

המשך קריאה: טבעיות וקדושה
מה ענין שמיטה אצל הר סיני

מה ענין שמיטה אצל הר סיני

"בהר סיני - מה ענין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו מסיני! אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ופרטותיה...

המשך קריאה: מה ענין שמיטה אצל הר סיני
האור שבקצה המנהרה

האור שבקצה המנהרה

בפרשת השבוע מופיעה פרשת הברכה והתוכחה.

המשך קריאה: האור שבקצה המנהרה
טבעיות וקדושה

טבעיות וקדושה

כאשר אנו קוראים בפרשתנו, קשה לנו שלא להתפלא על מה עושה פרשה זו במקומה, שהרי ברכות וקללות על קיום והפרת הברית מופיעות בסוף ספר דברים במקום הראוי להם בס...

המשך קריאה: טבעיות וקדושה