קדושים

פרשה משפחתית קדושים

פרשה משפחתית קדושים

קדושים(ויקרא יט-כ) פרשה משפחתית קדושים כאשר אדם מסוים עושה מעשה שפוגע בנו, התגובה הטבעית שלנו עשויה להיות, רצון עז לנקום ו'להחזיר' לו על התנהגותו הפוג...

המשך קריאה: פרשה משפחתית קדושים
גבוה, מעל למלאכים

גבוה, מעל למלאכים

קדושים(ויקרא יט-כ) גבוה, מעל למלאכים פרשת השבוע שלנו פותחת במצווה "קדושים תהיו". מהי ה'קדושה' הזו שעליה מדברת התורה וכיצד אנו מסוגלים להגיע אליה? התור...

המשך קריאה: גבוה, מעל למלאכים
''לא תעמוד על דם רעך'' - לפרשת קדושים

''לא תעמוד על דם רעך'' - לפרשת קדושים

הרבי מלובביץ' [1] מציין את חשיבות הדיוק בלימוד פרשת השבוע עם רש"י, וכך הוא כותב:

המשך קריאה: ''לא תעמוד על דם רעך'' - לפרשת קדושים
ייחוד עם ישראל וקדושתו

ייחוד עם ישראל וקדושתו

השבת בזכות החיבור בין פרשיות אחרי מות וקדושים, אנו יכולים לשים לב לדבר שבדר"כ אינו בולט לעין. כאשר פרק יח שהוא סוף פרשית אחרי מות עוסק בפרשת עריות, פר...

המשך קריאה: ייחוד עם ישראל וקדושתו
איחוד המידות - רוחני וגשמי

איחוד המידות - רוחני וגשמי

ישנם מספר ענינים אשר הרמב"ם אינו כולל במנין תרי"ג המצות בעוד הרמב"ן חולק עליו; מן המפורסמות, ישוב ארץ ישראל והקדושה. לדידו של הרמב"ם, הפסוק שבפרשתנו "...

המשך קריאה: איחוד המידות - רוחני וגשמי
קדושים תהיו- נכון לעכשיו

קדושים תהיו- נכון לעכשיו

"וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם: קדושים תהיו" (ויקרא יט א-ב). רש"י מפרש: דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל...

המשך קריאה: קדושים תהיו- נכון לעכשיו
למה כדאי לשמור מצוות  לפרשת  אחרי מות –קדושים, הרב ראובן הילר

למה כדאי לשמור מצוות לפרשת אחרי מות –קדושים, הרב ראובן הילר

מצוות התורה מתחלקות לשני חלקים: חלק אחד נקרא חוקים והחלק השני משפטים ומסבירה הגמרא (יומא סז:) שחוקים הם דברים שבשכל האנושי הרגיל לא היינו מקיימים אותם...

המשך קריאה: למה כדאי לשמור מצוות לפרשת אחרי מות –קדושים, הרב ראובן הילר
פנינים ל''אחרי-מות - קדושים''

פנינים ל''אחרי-מות - קדושים''

עד כמה להתקרב

המשך קריאה: פנינים ל''אחרי-מות - קדושים''