מצורע

כוחו הנורא של הדיבור

כוחו הנורא של הדיבור

מצורע(ויקרא יד-טו) כוחו הנורא של הדיבור מעשה באדם שהפיץ שמועה מסוימת על אדם אחר. מאוחר יותר הוא התחרט על מעשיו והחליט לגשת אל רב הקהילה, בכדי לשאול או...

המשך קריאה: כוחו הנורא של הדיבור
התחלה חדשה

התחלה חדשה

תזריע-מצורע(ויקרא יב-טו) התחלה חדשה מאת הרב יהונתן גפן בפרשת מצורע מתואר תהליך ההיטהרות של אדם שלקה בנגע הצרעת. אחד השלבים ההכרחיים בדרך לטהרתו הוא טב...

המשך קריאה: התחלה חדשה
סחר בסמים - לפרשת מצורע

סחר בסמים - לפרשת מצורע

המדרש למד על עניין לשון הרע ממעשה בר' ינאי [1] :

המשך קריאה: סחר בסמים - לפרשת מצורע
אמירת תודה

אמירת תודה


המשך קריאה: אמירת תודה
הצרעת – ביטוי פסיכוסומטי של רגש נדחק

הצרעת – ביטוי פסיכוסומטי של רגש נדחק


המשך קריאה: הצרעת – ביטוי פסיכוסומטי של רגש נדחק
נגע הצרעת ודרכי התשובה

נגע הצרעת ודרכי התשובה

וידבר ד' אל משה לאמר: זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן: ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע-הצרעת מן הצרוע" (ויקרא יד, א-ג) בע...

המשך קריאה: נגע הצרעת ודרכי התשובה
צרעת  - איזו מן מחלה זו'?

צרעת - איזו מן מחלה זו'?

השבוע נעסוק בהפטרת פרשת מצורע, ובעקיפין גם בהפטרת פרשת תזריע. הפטרת מצורע פותחת בתיאור הבא "וארבעה אנשים היו מצרעים פתח השער ויאמרו איש אל רעהו מה אנח...

המשך קריאה: צרעת - איזו מן מחלה זו'?
סגנון מנהיגנו

סגנון מנהיגנו

סגנון חייהם של מנהיגי הציבור -הרב ראובן הילר לפרשת מצורע הרמב"ם (הלכות דעות פרק ב) מפליג בחשיבותה של מידת הענווה ואעפ"י שבכל המידות הוא ממליץ על הדרך...

המשך קריאה: סגנון מנהיגנו
סגנון חייהם של מנהיגי הציבור

סגנון חייהם של מנהיגי הציבור

הרמב"ם (הלכות דעות פרק ב) מפליג בחשיבותה של מידת הענווה ואעפ"י שבכל המידות הוא ממליץ על הדרך האמצעית, בענווה קובע הרמב"ם שיש ללכת לכיוון הקצה בכדי להת...

המשך קריאה: סגנון חייהם של מנהיגי הציבור
העונג והנגע

העונג והנגע

פרשת הצרעת מזכירה במקצת את פרשת עשיית המשכן מבחינת הנפח שתופסת הפרשה. שתי הפרשיות אינן נראות כשייכות לאדם הפשוט, והנה התורה מרחיבה ומרחיבה. נקודת דמיו...

המשך קריאה: העונג והנגע