צו

עולה דשן ותמיד - נפש רוח ונשמה

עולה דשן ותמיד - נפש רוח ונשמה

פרשתנו עוסקת בתחילתה בשלושה עניינים עליהם אומרת התורה "צו את אהרן ואת בניו לאמר" והם קרבן העולה, תרומת הדשן ואש התמיד. ואומר המדרש שאין "צו" אלא לשון...

המשך קריאה: עולה דשן ותמיד - נפש רוח ונשמה
עיקר העבודה – הקרבנות

עיקר העבודה – הקרבנות

פרשת צו מכילה בתחילתה את אחת מהפרשיות אותן אנו קוראים בכל יום בסיום ברכות השחר בבחינת "ונשלמה פרים שפתינו". ועל כגון זה אמר רבי יהושע בן לוי במסכת ברכ...

המשך קריאה: עיקר העבודה – הקרבנות
האכילה לשם קיום או קיום לשם אכילה

האכילה לשם קיום או קיום לשם אכילה

ספר ויקרא עוסק, בתורת הכהנים, כלומר בין השאר בהקרבת הקורבנות. בעוד פרשת ויקרא עסקה בעיקרה בקורבנות המוקרבים ככפרה וככאלה נשרפים כליל, בפרשתנו מופיע לר...

המשך קריאה: האכילה לשם קיום או קיום לשם אכילה
בגדים מדברים

בגדים מדברים

הגמרא במסכת שבת [1] לומדת מפסוק בפרשתנו לימוד מיוחד:

המשך קריאה: בגדים מדברים
זבח השלמים - מלחמה ושלום - לפרשת צו

זבח השלמים - מלחמה ושלום - לפרשת צו

בפרשת השבוע מפורטים דיני הקרבנות, ובכללם קרבן השלמים.[2] "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים". השלמים הם הקרבן היחיד שצורפה לשמ...

המשך קריאה: זבח השלמים - מלחמה ושלום - לפרשת צו
הצמאון הלוהט והשכל הקר - לפרשת צו הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

הצמאון הלוהט והשכל הקר - לפרשת צו הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

בסיום פרשת "תרומת הדשן" הפותחת את פרשת צו, מופיע ציווי נוסף [1] : אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. הרמב"ם מונה פסוק זה כמצות עשה בתרי"ג המצוות [2] : היא...

המשך קריאה: הצמאון הלוהט והשכל הקר - לפרשת צו הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות
מעשה שהיה לפרשת ''צו''

מעשה שהיה לפרשת ''צו''

נסים דבר יום ביומו

המשך קריאה: מעשה שהיה לפרשת ''צו''