ויקרא

למהותה של עבודה

למהותה של עבודה

ספר ויקרא מהווה המשך ישיר לסיומו של ספר שמות. כאשר משה אינו יכול לבא אל אוהל מועד משום ששכן עליו הענן; על כן צריך משה לחכות לקריאתו של הקב'ה אליו להיכ...

המשך קריאה: למהותה של עבודה
תורת כהנים

תורת כהנים

פרשתינו היא הפרשה הפותחת את ספר ויקרא, הנקרא גם תורת כהנים זאת משום והוא כולל בתוכו את עבודת הקורבנות ועבודת המשכן המבוצעת על ידי הכהנים.

המשך קריאה: תורת כהנים
אש שחורה על גבי אש לבנה

אש שחורה על גבי אש לבנה

אותם הדברים הנעלמים אשר אין להם הגה, אשר הם למעלה אפילו מהקול קול יעקב, הם תמיד אלה שדורשים הכי הרבה מילים כדי לבטאם ואחרי שנגמרו גם המילים נשארים אנו...

המשך קריאה: אש שחורה על גבי אש לבנה
איסור אכילת הדם – כי הדם הוא הנפש

איסור אכילת הדם – כי הדם הוא הנפש


המשך קריאה: איסור אכילת הדם – כי הדם הוא הנפש