ויקרא

לשם קיום?

לשם קיום?

ספר ויקרא עוסק, בתורת הכהנים, כלומר בין השאר בהקרבת הקורבנות. בעוד פרשת ויקרא עסקה בעיקרה בקורבנות המוקרבים ככפרה וככאלה נשרפים כליל, בפרשתנו מופיע לר...

המשך קריאה: לשם קיום?

"זכות השתיקה" האם מותרת ביהדות?

זכורים לכולנו חקירות של אישים מכובדים שנקטו בפטנט של "זכות השתיקה" כדי להימנע מהפללה עצמית (כפי שמובא בחוק בסעיף 47 לפקודת הראיות וגם בסעיף 161 לחוק ס...

המשך קריאה: "זכות השתיקה" האם מותרת ביהדות?
קרבנות אדם

קרבנות אדם

המאפיין העיקרי של ספר ויקרא הוא העבודה בבית המקדש ובמרכזה עבודת הקורבנות. אנחנו הרחוקים מאוד זה כ2000 שנה מצורת עבודה זו זקוקים דווקא כאן, יותר מאשר ב...

המשך קריאה: קרבנות אדם
טעמים להקרבת קורבנות

טעמים להקרבת קורבנות

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם"(ויקרא א, ב).

המשך קריאה: טעמים להקרבת קורבנות
השיבה למקור

השיבה למקור

פרשתנו הינה הפרשה הפותחת את ספר ויקרא הידוע גם בשם תורת כהנים. לפנים היו פותחים בספר זה בסדר הלימוד של ילדי ישראל, כמאמר חז'ל יבואו טהורים ויתעסקו במע...

המשך קריאה: השיבה למקור
פנינים לפרשת ''ויקרא''

פנינים לפרשת ''ויקרא''


המשך קריאה: פנינים לפרשת ''ויקרא''
דקת קריאה - לפרשת ויקרא

דקת קריאה - לפרשת ויקרא

ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר. [5] ר' עקיבא מתני לה בשם ר' שמעון בן עזאי רחק ממקומך ב' ושלשה מושבות ושב עד שיאמרו לך עלה, ואל תעלה שיאמרו...

המשך קריאה: דקת קריאה - לפרשת ויקרא
'אשר נשיא יחטא'

'אשר נשיא יחטא'


המשך קריאה: 'אשר נשיא יחטא'
''צריך הקדמה לכפרה''

''צריך הקדמה לכפרה''

פרשת אשם גזלות חותמת את פרשת ויקרא

המשך קריאה: ''צריך הקדמה לכפרה''
וסמך ידו על ראש העולה

וסמך ידו על ראש העולה

פרשת ויקרא - הפותחת את חומש תורת הכהנים - מתחילה בקרבנות הנדבה, ומהם בקרבן עולה (ויקרא א, א-ד):

המשך קריאה: וסמך ידו על ראש העולה