פקודי

פרשה משפחתית פקודי

פרשה משפחתית פקודי

פקודי(שמות לח:כא-מ:לח) פרשה משפחתית פקודי בראשנו מסתובבים לעתים רעיונות טובים ביותר, אך אין להם משמעות רבה, כל עוד איננו מעבירים אותם לרמה מעשית של עש...

המשך קריאה: פרשה משפחתית פקודי
בעיני אלוקים ואדם

בעיני אלוקים ואדם

פקודי(שמות לח:כא-מ:לח) בעיני אלוקים ואדם פרשות השבוע שקראנו בשבועות האחרונים, פרשו בפנינו תיאור מפורט של בניית המשכן במדבר וכללו בתוכן תיאור מדויק של...

המשך קריאה: בעיני אלוקים ואדם
מהם ארבעת הפרשיות?

מהם ארבעת הפרשיות?

בכל שנה אנו משלימים מחזור בו אנו קוראים בבית-הכנסת את כל חמישה חומשי התורה. אנו מתחילים בספר בראשית, בפרשה הראשונה המספרת על בריאת העולם, ומסיימים את...

המשך קריאה: מהם ארבעת הפרשיות?
מחיל אל חיל

מחיל אל חיל


המשך קריאה: מחיל אל חיל
פרשת פקודי

פרשת פקודי

א.סדר עשיית המשכן: ראינו כי אין כמעט הבדל בין הפרשיות העוסקות בציווי על עשיית המשכן לבין פרשיות הביצוע. לסוברים שהפרשיות על הסדר נאמרו (למשל: הרמב"ן)...

המשך קריאה: פרשת פקודי
כסף פקודי העדה

כסף פקודי העדה

בפרק לח פסוקים כה-כז נאמר: "כסף פקודי העדה... בקע לגולגלת מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש...

המשך קריאה: כסף פקודי העדה
ולא יכול משה לבוא

ולא יכול משה לבוא

בפרק מ' פסוקים לד-לה נאמר: "ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן". רש"י מפ...

המשך קריאה: ולא יכול משה לבוא
קטעים נבחרים מהספר

קטעים נבחרים מהספר "נר למאור"

חנוכת המשכן בחודש לידת יצחק בְּיוֹם הַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תָּקִים אֶת מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד [מ ב] והקב'ה נתכוון להעמיד המשכן בחדש שנו...

המשך קריאה: קטעים נבחרים מהספר "נר למאור"
המראות הצבאות

המראות הצבאות

אחת התכונות הבולטות ביותר שמאפיינות את המשכן היהודי- ולימים, גם את המקדש - הוא היותו "בית לכל". לא מועדון חברים סגור, של "אנשי שלומנו", אלא מרכז רוחני...

המשך קריאה: המראות הצבאות